szeptember 2014

2012 határozatok

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2012. (I.04.)  1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a rendelkezésére álló 50 m3 tűzifát a készlet erejéig szétosztja a szociálisan rászorultak között.

2. Az igénylések leadási határideje: 2012. január 9 - 2012. január 16. A késedelmesen benyújtott igénylések elutasításra kerülnek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

3. Az elbírálásnál elsőbbséget élveznek a helyi önkormányzati rendeletben megfogalmazott szociális rászorulók, tehát
a) akinél az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500 Ft) nem haladja meg vagy
b) egyedül élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft).

4. Méltányosságból adható annak, aki
a) akinek a családjában van olyan személy, akinek az egy főre jutó havi gyógyszerköltsége a 10.000 Ft-ot meghaladja, vagy
b) gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy
c) egyedül élő, vagy
d) munkanélküli van a családban, vagy 
e) 2 hónapot meghaladó tartós betegsége van, vagy
f) tartósan kórházi ápolás alatt áll.

5. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete feltételként szabja, hogy 
a) Az igénylő rendelkezzen uzsai bejelentett lakcímmel, valamint
b) az igénylő által lakott ingatlan fatüzeléses fűtési rendszerrel rendelkezzen, melyről nyilatkozni köteles.

6. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a családonként adható tűzifa mennyisége minimum 1 m3.

7. A felmerülő szállítási költségek a jogosultat terhelik.

8. A tűzifa elosztása az igénylések beérkezése után történik a készlet erejéig.

Határidő: 2012. január 16.
Felelős: polgármester, körjegyző
 
29/2012. (I.31.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetésében a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége adminisztrációs költségeihez történő hozzájárulás összegét, mely 300.000 Ft, nem támogatja és a költségvetésben a támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás kiadásnemről az általános tartalék kiadáson tervezi a költségvetés elfogadását.
 
30/2012. (I.31.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti szolgálat mint önállóan működő intézmény 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 50.265.-e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 
Bevételek ezer forintban
Megnevezés  Eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.)  27.598
Átvett pénzeszköz Kistérségtől  6.803
Intézményi saját bevétel  15.864
Összesen: 50.265
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés Eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 17.129
Átadott pénzeszköz L.falu támogatás 250
Munkaadókat terelő járulékok 4.514
Készletbeszerzések 800
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 20.491
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 6.383
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 386
Előző évi igénybevételi kamat 0
Költségvetési tartalék 312
Kiadások összesen: 50.265
 
Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám 10 fő 
Részidős létszám 3 fő

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester

 
31/2012. (II.06.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  45.896
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól  0
Intézményi saját bevétel  0
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen: 45.896
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  28.181
Állományba nem tartozók juttatásai  0
Munkaadókat terelő járulékok  7.064
Készletbeszerzések  2.260
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  5.410
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  1.872
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  551
Költségvetési tartalék  0
Támogatás értékű pénzeszköz. átadás (hivatalsegéd bér)  558
Kiadások összesen:  45.896
 
A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
 
Teljes munkaidős létszám: 11 fő
 
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: körjegyző

 
32/2012. (II.06.)  1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola, az általános iskolai nevelés-oktatást ellátó intézményben a beiratkozás időpontját a 2012/2013. tanévre az alábbiakban állapítja meg:
2. A beiratkozás időpontja: 
2012. április 2-án (hétfő) 8 ,00- 16,00 óra
2012. április 3-án (kedd) 8.00-16.00 óra

A pótbeiratkozás időpontja: 
2012. április 25-én (szerdán) 8,00-16,00 óra

3. A beiratkozás helye: Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola (Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.)

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőt értesítse. 
Határidő: 2012. április 2-3.
Pótbeiratás: 2012. április 25.
Felelős: polgármester

33/2012. (II.06.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság Alapszabályának módosítását az önkormányzati hozzájárulás összege nélkül elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzati hozzájárulás összegét a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendeletében határozza meg.

2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság elnökét értesítse.

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester
34/2012. (II.06.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 12.888.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  1.743
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/  9.930
Intézményi saját bevétel ügyeleti díj  1.215
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen: 12.888
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  1.000
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  7.928
Állományba nem tartozók juttatásai  0
Munkaadókat terelő járulékok  1.933
Készletbeszerzések  490
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  1.010
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  450
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  77
Költségvetési tartalék  0
Kiadások összesen:  12.888
 
A Háziorvosi szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám: 2 fő
Rész munkaidős létszám:  1 fő

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester

35/2012.(II.06.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Védőnői szolgálat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.528 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  0
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/  2.528
Intézményi saját bevétel  0
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen: 2.528
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  1.666
Állományba nem tartozók juttatásai  0
Munkaadókat terelő járulékok  473
Készletbeszerzések  148
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  60
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  150
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  31
Költségvetési tartalék  0
Kiadások összesen:  2.528
 
A Védőnői szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
 
Teljes munkaidős létszám: 1 fő
 
Határidő: 2012. február.15.

Felelős: polgármesterek
36/2012.(II.06.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 480.- eFt-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  480
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/  0
Intézményi saját bevétel  0
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen: 480
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  100
Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok  30
Készletbeszerzések  130
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  160
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  60
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  0
Költségvetési tartalék  0
Kiadások összesen:  480
 
A Temető szakfeladatra 0,5 fő létszámot állapít meg.
 
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester
37/2012.(II.06.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 30.344 eFt-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 28.140
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel 2.204 
Előző évi pénzmaradvány
Összesen: 30.344
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  5.430
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  13.973
Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok  3.695
Készletbeszerzések  755
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  1.330
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  221
Költségvetési tartalék 0
Támogatás értékű pénzeszköz átadás 0
Kiadások összesen:  18.794
 
A Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda, mint önállóan működő költségvetési intézmény létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
Teljes munkaidős létszám 7 fő 

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
38/2012.(II.06.) 1.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda fenntartója az óvodai csoportok számát a 2012/2013-as nevelési évben 2 vegyes csoportban határozza meg. 

2.) Az intézmény működési területét a fenntartó önkormányzatok közigazgatási területével megegyezően Lesenceistvánd-Uzsa községek közigazgatási területében határozzák meg.

3.) A fenntartó az indítható óvodai csoportok számát és az intézmény működési területét jelen határozatával közzéteszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
39/2012. (II.06.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, az óvodai nevelést ellátó intézményben a beiratkozás időpontját a 2012/2013. óvodai nevelési évre az alábbiakban állapítja meg.

2012. május 8-án (kedden) 8.00-16.00 óra
Pótbeiratás: 2012. május 15.-én (kedden) 8.00-16.00 óra

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőt értesítse.

Határidő: 2012. május 8.
Pótbeíratás: 2012. május 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
40/2012.(II.06.) 1.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (óvoda és napközi meszelése miatt) 2012. július 02-től (hétfő) 2012. augusztus 03-ig (péntek) nyári takarítási szünetet rendel el.

2.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy ennek érdekében a szükséges intézkedést tegye meg, továbbá felkéri, hogy a döntésről az intézményvezetőt értesítse.

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
42/2012. (II.07.) Uzsa Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának rendelkezése alapján 2012. évre összesített közbeszerzési tervet nem készít.
Amennyiben év közben közbeszerzési igény merülne fel, úgy a közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor elkészíti.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
43/2012. (II.07.) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi helyi adókról szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző
 
44/2012. (II.07.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú mellékletet képező, polgármester tárgyévre vonatkozó szabadságolási tervét elfogadta. 

Határidő: folyamatos
Felelős: alpolgármester, körjegyző
 
45/2012. (II.07.) Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló jelentést elfogadta. 

Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke, körjegyző
 
46/2012. (II.07.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Tapolcai Polgári Védelmi Iroda 2012. évi működéséhez 10.000,- Ft, azaz Tízezer Forint anyagi hozzájárulást nyújt.

2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletében a nonprofit szervezetek támogatására tervezett összeg terhére 10.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon.

3. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti működési célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásáról az átadást követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
 
47/2012. (II.07.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul vette.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
 
48/2012. (II.07.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóságot 300;-Ft/fő összegű támogatásban részesíti.

2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
52/2012.(IV.17.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat” 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 55.449.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 Létszám: eredeti előirányzat: 12.25 fő
módosított előirányzat: 13 fő

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester, körjegyző
 
53/2012. (IV.17.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2011. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg: 
A képviselő-testület az intézmény pénzmaradványát – 1.257.- e Ft-ban állapítja meg.
 
1. Lesencetomaj Község Önkormányzata befizeti az Önkormányzatot terhelő 1.900.- e Ft összeget a 2010. évi pénzmaradvány tartozásából és így a 2011. évi pénzmaradvány 643.- e Ft-ra módosul.
 
2. A pénzmaradvány összege tovább csökken a 2011. évi normatív elszámolás alapján 55.- e Ft összegben. 
A befizetés a beszámoló benyújtásával egy időben kerül befizetésre. 
A tényleges 2011. évi pénzmaradvány 588.- e Ft-ra módosul.

Határidő. 2012. április 30.
Felelős: polgármester, körjegyző
 
54/2012.(IV.18.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló Szakmai beszámolót tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető
 
55/2012.(IV.18.) 1.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az 1. melléket szerint elfogadásra javasolja Lesenceistvánd Község Önkormányzat képviselő-testületének.

2.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadást követően történő aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
56/2012.(IV.18.) 1.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó Intézményi Társulás szakmai programját az 1. melléket szerint elfogadja.

2.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó Intézményi Társulás Szakmai programjának aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
57/2012.(IV.18.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fogorvosi Szolgálat 2011. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
58/2012.(IV.18.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Uzsa községek közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
59/2012.(IV.18.) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 48.681.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek  ezer forintban
A) Megnevezés B) eredeti előirányzat  C) mód. előirányzat
1. Intézményfinanszírozás működési 44.578 42.801
2. Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól 0
3. Intézményi saját bevétel
(választás, népszámlálás)
0 2.097 
4. Előző évi pénzmaradvány 0 3.783 
Összesen: 44.578 48.681
 
Kiadások  ezer forintban
A) Megnevezés B) eredeti előirányzat C) mód. előirányzat
1. Felhalmozási kiadás  0 0
2. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  26.047 26.451
3. Állományba nem tartozók juttatásai 591 3.346
4. Munkaadókat terelő járulékok  6.618 7.422
5. Készletbeszerzések  2.344 2.378
6. Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 5.528 5.590
7. Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  2.473 2.513
8. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  383 387
9. Költségvetési tartalék 0 0
10. Támogatás értékű pénzeszköz átadás 594 594
Kiadások összesen:  44.578 48.681
 
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: körjegyző
 
60/2012.(IV.18.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: 
 
2. Az intézmény a pénzmaradványát 4.728.- e Ft-ban állapítja meg. 
 
3. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a községre jutó 592.000 Ft összegű pénzmaradványt az intézménytől elvonja és ezzel az összeggel csökkenti a 2012. évre jutó finanszírozása összegét.
 
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: körjegyző
 
61/2012.(IV.18.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. évi tevékenységéről előterjesztett beszámolót elfogadja.

Felelős: körjegyző
Határidő: folyamatos
 
62/2012.(IV.18.) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a körjegyző 2011. évi teljesítményéről szóló értékelést elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző
 
63/2012.(IV.18.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
64/2012.(IV.25.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
65/2012. (IV.25.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nekem tudnom s látnom kell” alapítvány 2011. évi beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
66/2012. (IV.25.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
67/2012. (IV.25.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2011. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
68/2012. (IV.25.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Konyha 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 7.439.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
 Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző

69/2012. (IV.25.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 20.469.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző
 
70/2012. (IV.25.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 12.585.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző
 
71/2012. (IV.25.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 2.574.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző 
72/2012. (IV.25.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 513.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
 Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző
 
73/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Konyha 2011. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:
2. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Uzsa Önkormányzatára jutó 135.000 Ft összegű pénzmaradványt a Konyhától elvonja és annak összegével a 2012. évi finanszírozás összegét csökkenti. 

Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző
 
74/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

2. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Uzsa Önkormányzatára jutó 65.000 Ft összegű pénzmaradványt a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodától elvonja és annak összegével a 2012. évi finanszírozás összegét csökkenti. 
 
Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző
 
75/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:
 
2. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Uzsa Önkormányzatára jutó 150.000 Ft összegű pénzmaradványt a Háziorvosi Szolgálattól elvonja és annak összegével a 2012. évi finanszírozás összegét csökkenti. 
 
Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző
76/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2011. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

2. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Uzsa Önkormányzatára jutó 61.000 Ft összegű pénzmaradványt a Védőnői Szolgálattól elvonja és annak összegével a 2012. évi finanszírozás összegét csökkenti. 

Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző
 
77/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2011. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

2. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Uzsa Önkormányzatára jutó 70.000 Ft összegű pénzmaradványt a temetőtől elvonja és annak összegével a 2012. évi finanszírozás összegét csökkenti. 

Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: polgármester, körjegyző
 
78/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ellenőrzési jelentéseket tudomásul veszi.
 
2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az ellenőrzésekben tett javaslatoknak megfelelő intézkedéseket tegye meg.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
79/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 0270/2. hrsz-ú külterületi településrészt „Kerekerdő” elnevezéssel látja el.

2. A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az új közterület létrehozásának a központi címnyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
80/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kistarcsa Város Önkormányzatát forráshiány miatt nem tudja támogatni.

2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
81/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete 2012. évi működéséhez 20.000,- Ft, azaz Húszezer Forint anyagi hozzájárulást nyújt.
 
2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletében a nonprofit szervezetek támogatására tervezett összeg terhére 20.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon.
 
3. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti működési célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásáról az átadást követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztassa.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
 
82/2012. (IV.25.) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 1/33-ad részben tulajdonát képező Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása irodaházában, mely természetben 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. szám alatt található, Uzsa Község Önkormányzatának 1/33-ad részben tulajdonát képező 41 m2-es irodahelyiséget a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület részére térítésmentesen használatba adja.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
 
83/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Globál Mérnöki Iroda Kft. megbízottat, azon belül is dr. Pecz Péter ügyvezetőt arra, hogy a 28.G.40.218/2012/10. számú ítéletében foglalt, az önkormányzatok javára megítélt összeg alapul vételével megállapodjék a Mol Rt.-vel az első fokú ítéletben történő megnyugvásban akként, hogy a per ezzel az egyezséggel végérvényesen befejeződjék. Erre tekintettel továbbá felhatalmazzák arra is, hogy a jogi képviselővel közölje a döntést: a felperesek az egyezséggel eltekintenek az ítélet megfellebbezésétől.
 
2. Az egyezségi megállapodásban a Mol Rt.-nek kötelezettséget kell arra nézve vállalni, hogy a felperesi önkormányzatok és a Globál Mérnöki Iroda Kft. közötti belső egyezségre tekintettel a bíróság által a fenti számú ítéletben megítélt (és az egyezség keretében a Mol Rt. által is elfogadott) összeget akként kell teljesítenie, hogy abból:
a) 100 millió forint összeget az önkormányzatok felé az ítéletben meghatározott arányok szerinti bontásban;
b) a 100 millió forint feletti összeget pedig közvetlenül a Globál Mérnöki Iroda Kft. felé teljesít.
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, körjegyző
84/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Globál Mérnöki Iroda Kft. által a 2012. április 13.-i tárgyalás keretében előterjesztett tényelőadás, valamint az érintett önkormányzatok vezetői által elveiben helyesnek tartott egyezségi ajánlat bázisán, a megbeszélésről készített „Emlékeztető” (mint döntési előkészítő irat) alapján (arra tekintettel, hogy az egyezséget a Globál Mérnöki Iroda Kft. is elfogadja és erről nyilatkozott) úgy dönt, hogy az önkormányzatok egésze, illetve a Globál Mérnöki Iroda Kft. (mint megbízott ) közötti elvi egyezséget jóváhagyja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

2. Ennek keretében a bíróság által a 28.G.40.218/2012/10. számú ítéletében foglalt, az önkormányzatok javára első fokon megítélt 144.093.383 forint összegből a 100 millió forintot meghaladó összegrész a Globál Mérnöki Iroda Kft.-t illeti meg akként, hogy azt a Mol Rt. közvetlenül a Globál Mérnöki Iroda Kft. felé fizesse meg (engedményezés). 

3. Az önkormányzatokat megillető 100 millió forint önkormányzatok közötti, az üzletrész arányoknak megfelelő felosztása az 1. sz. függelékben található meg, amely a jelen határozattal jóváhagyott egyezségi megállapodás részét képezi.

4. Az egyezség része, hogy a neki jutó összegrészből a Globál Mérnöki Iroda Kft. vállalja azt, hogy a jogi képviselő munkadíját közvetlenül rendezi.

5. A jelen egyezségi megállapodás kifejezetten és csakis a 28.G.40.218/2012/10. számú ítélettel megítélt összeg felosztásával kapcsolatban érvényes és érvényesíthető. Továbbá csakis arra az esetre vonatkozik, amennyiben a per egyezséggel történő lezárásával kapcsolatosan a Mol Rt.-vel is létrejön az egyezségi megállapodás.

6. A jelen határozat hivatalos példányának a Globál Mérnöki Iroda Kft. által történő aláírásával az ezen okirat a Ptk. 328. §-a szerinti, az engedményezésre vonatkozó szerződésnek minősül. Az engedményezés tényéről a Globál Mérnöki Iroda Kft. értesíti a kötelezettet, a Ptk. 328. § (3) bekezdése szerint.

Határidő folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
85/2012. (IV.25.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány részére 5.000,- Ft, azaz Ötezer Forint anyagi hozzájárulást nyújt.
 
2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletében a nonprofit szervezetek támogatására tervezett összeg terhére 5.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon.
 
3. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti működési célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásáról az átadást követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztassa.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

 

2011 határozatok

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2011.(II.08.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 50.230,- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek ezer forintban
Megnevezés  Eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.)  28.986
Átvett pénzeszköz Kistérségtől  9.037
Intézményi saját bevétel  12.207
Összesen: 50.230
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés Eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 16.879
Átadott pénzeszköz L.falu támogatás 240
Munkaadókat terelő járulékok 4.355
Készletbeszerzések 805
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 20.892
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 6.051
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 214
Előző évi igénybevételi kamat 473
Költségvetési tartalék 321
Kiadások összesen: 50.230
 
Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
 
Teljes munkaidős létszám:                       10 fő
Részidős létszám:                                  2.25 fő
 
2/2011.(II.09.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy a 2007. február 28. napján kelt társulási megállapodás 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 
3/2011.(II. 09.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 44.578,- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  44.578
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól  0
Intézményi saját bevétel  0
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen: 44.578
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  26.047
Állományba nem tartozók juttatásai  591
Munkaadókat terelő járulékok  6.618
Készletbeszerzések  2.344
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  5.528
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  2.473
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  383
Költségvetési tartalék  0
Támogatás értékű pénzeszköz. átadás (hivatalsegéd bér)  594
Kiadások összesen:  44.578
 
A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 11 fő+1 fő prémiuméves
 
4/2011. (II.09.)  Uzsa Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola, az általános iskolai nevelés-oktatást ellátó intézményben a beiratkozás időpontját a 2011/2012. tanévre az alábbiakban állapítja meg:  
A beiratkozás időpontja:
2011. április 5-én (kedden) 8.00-16.00 óra
2011. április 6-án (szerdán) 8.00-16.00 óra
 
A pótbeiratkozás időpontja:
2011. április 13-án (szerdán) 8.00-16.00 óra
 
A beiratkozás helye: Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola (Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.)
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőt értesítse.
5/2011. (II.09.) 1.) Uzsa Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II.22.) ÖTM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően az Önkormányzat intézményeiben szükséges az utánvilágító táblák beszerzése.2.) Uzsa Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az utánvilágító táblák beszerzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
6/2011. (II.09.) Uzsa Képviselő-testülete 2010. decemberében már tárgyalt a képviselő-testületi ülésekre megküldött előterjesztések módjának esetleges változtatásáról.Uzsa Képviselő-testülete felkéri a polgármestert további kimutatások készítésére papír alapú illetve elektronikus változatok tekintetében.
7/2011. (II. 09.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Konyha 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 7.419.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  3.302
Normatív támogatás  1.564
Intézményi saját bevétel  2.553
Előző évi pénzmaradvány
Összesen: 7.419
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  2.460
Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok  638
Készletbeszerzések  160
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  3.307
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  822
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  32
Költségvetési tartalék  0
Kiadások összesen:  7.419
 
A Konyha szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
 
Teljes munkaidős létszám: 2 fő
8/2011. (II. 09.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 18.794.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 8.404
Normatív támogatás 10.390
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen: 18.794
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  500
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  11.711
Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok  3.087
Készletbeszerzések  657
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  1.927
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  795
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  117
Költségvetési tartalék 0
Kiadások összesen:  18.794
 
Az óvoda szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
 
Teljes munkaidős létszám: 6 fő
9/2011.(II. 09.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 12.553.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  1.567
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/  9.771
Intézményi saját bevétel ügyeleti díj  1.215
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen: 12.553
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  1.000
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  7.644
Állományba nem tartozók juttatásai  0
Munkaadókat terelő járulékok  1.923
Készletbeszerzések  470
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  1.047
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  429
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  40
Költségvetési tartalék  0
Kiadások összesen:  12.553
 
A Háziorvosi szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám: 2 fő
Rész munkaidős létszám:  1 fő
10/2011. (II. 09.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Védőnői szolgálat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.524 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  231
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/  2.293
Intézményi saját bevétel  0
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen: 2.524
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  1.639
Állományba nem tartozók juttatásai  0
Munkaadókat terelő járulékok  437
Készletbeszerzések  195
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  60
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  143
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  50
Költségvetési tartalék  0
Kiadások összesen:  2.524
 
A Védőnői szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
 
Teljes munkaidős létszám: 1 fő
 
Határidő: 2011. február.15.
Felelős: polgármesterek, körjegyző
11/2011.(II.09.)  Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 513.- eFt-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  513
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/  0
Intézményi saját bevétel  0
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen: 513
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  110
Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok  32
Készletbeszerzések  256
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  40
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  75
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  0
Költségvetési tartalék  0
Kiadások összesen:  513
 
A Temető szakfeladatra létszámot nem állapít meg.
 
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
12/2011. (II. 09.) Lesenceistvánd és Uzsa Települési Önkormányzatok Képviselő-testületei, a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, az óvodai nevelést ellátó intézményben a beiratkozás időpontját a 2011/2012. óvodai nevelési évre az alábbiakban állapítja meg. 
2011. május 10-én (kedden) 8.00-16.00 óra
Pótbeiratás: 2011. május 17.-én (kedden) 8.00-16.00 óra
 
Felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőket értesítse.
 
Határidő: 2011. május 10.
                 Pótbeiratás: 2011. május 17.
Felelős: polgármester, körjegyző
13/2011. (II.09.) 1.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az óvodavezető által nyári takarítási szünet céljából megjelölt 2011.06.27. (hétfő) -től 2010.07.29. (péntek)-ig terjedő időszakot, továbbá egyetért a felsorolt munkálatok elvégzésének szükségszerűségével.2.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a felsorolt munkálatok elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett intézményvezetőt értesítse.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
14/2011. (II.09.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a "Nekem tudnom s látnom kell" Alapítvány 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi. 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
15/2011. (II.09.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi. 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
16/2011. (II.09.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi. 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
17/2011. (II.09.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi. 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
18/2011. (II.15.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 5. §. (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának rendelkezése alapján 2011. évre összesített közbeszerzési tervet nem készít.Amennyiben év közben közbeszerzési igény merülne fel, a közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor elkészíti.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
19/2011. (II.15.)  Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző
20/2011. (II.15.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző
21/2011. (II.15.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló jelentést elfogadta. 
Határidő: azonnal
Felelős: Ügyrendi Bizottság Elnöke, körjegyző
22/2011. (II.15.) 1. Uzsa Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Mentőszervezet „04 Alapítvány” 2011. évi működéséhez 10.000,- Ft, azaz Tízezer Forint anyagi hozzájárulást nyújt.2. Uzsa Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.16.) számú rendeletében a nonprofit szervezetek támogatására tervezett összeg terhére 10.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon.
3. Uzsa Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti működési célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásáról az átadást követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztassa.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
23/2011. (II.15.) 1. Uzsa Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Tapolcai Polgári Védelmi Iroda 2011. évi működéséhez 10.000,- Ft, azaz Tízezer Forint anyagi hozzájárulást nyújt.2. Uzsa Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II-16.) számú rendeletében a nonprofit szervezetek támogatására tervezett összeg terhére 10.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon.
3. Uzsa Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti működési célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásáról az átadást követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztassa.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
24/2011. (II.15.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, polgármester tárgyévre vonatkozó szabadságolási tervét (az előterjesztés 1. számú melléklete) elfogadta. 
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester, körjegyző
25/2011. (III.30.)  Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a "Lesencéktől a Balatonig" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulás társulási megállapodás 3./ pontjának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
„3. A közös fenntartással kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlása
3.1 Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlásával társult önkormányzatok Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testületét – székhelye: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. – bízzák meg.
3.2 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával társult önkormányzatok Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testületét - székhelye: 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. – bízzák meg.
3.3 A hatáskör gyakorlásával megbízott képviselő-testület az átruházott feladat és hatáskör gyakorlása során a döntés tervezetét előzetesen egyezteti a társult önkormányzatokkal. Eltérő vélemény esetén az egyeztetést addig kell folytatni, amíg az önkormányzatok azonos álláspontra jutnak.
 
Határidő: 2011. április 01.
Felelős: polgármester
26/2011. (III.30.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító okiratának módosítását az alábbi módosításokkal fogadja el: 
1.) Az Alapító Okirat 25. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma pontja az alábbiak szerint módosul:
25.1           2011. június 30-ig: 448 fő a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint.
25.2           2011. július 01-től: 224 fő a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint.
 
2.) Az Alapító Okirat 26. Az intézményben indítható évfolyamok maximális száma pontja az alábbiak szerint módosul:
26.1           2011. június 30-ig: 16
26.2           2011. július 1-től 8
 
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: polgármester
63/2011.(IX.06.)  Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 47.392.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős: körjegyző
64/2011. (IX.06.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató ” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős: körjegyző
65/2011. (IX.06.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat” 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 53.469.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
66/2011. (IX.06.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az 1-5. melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
67/2011. (IX.06.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. I. félévi szakmai beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
68/2011. (IX.06.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (8315 Gyenesdiás, Gödörházi u. 60.) által készített „Lesenceistvánd község vízkárelhárítási terv, polgári védelmi program”-ot jóváhagyja.

2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését küldje meg az érintett részére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
69/2011. (IX.06.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a) az alapító okirat 1.5 a) pontját és
b) az alapító okirat 17.1 a) pontját
hatályon kívül helyezi.

2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
a) a társulási megállapodás 1.8 a) pontját hatályon kívül helyezi,
b) a társulási megállapodás 6.1 a) pont ab) alpontját
hatályon kívül helyezi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
70/2011.(IX.13.)  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Konyha 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 7.421.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
71/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 19.077.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
72/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 12.569.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
73/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 2.549.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
74/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 2.549.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
75/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Konyha 2011. évi költségvetés I félévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
76/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda 2011. évi költségvetés I félévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
77/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetés I félévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
78/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2011. évi költségvetés I félévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
79/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2011. évi költségvetés I félévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
80/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Minőségirányítási Programjának értékelését tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,óvodavezető
81/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Uzsa Község Önkormányzata 2011. I. félévi költségvetése teljesítésének
bevételi főösszegét 49.984.- e Ft-ban
kiadási főösszegét 20.217.- e Ft-ban 
állapítja meg az alábbiak szerint :
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
82/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja azon nappali tagozatos oktatási intézményben tanulókat, hallgatókat, akik az oktatási intézményben nem vették igénybe a normatív tankönyvtámogatást, az alábbi összeggel:

Vidéki általános iskolás tanuló: 10.000 Ft
Középszintű oktatási intézményben tanuló: 12.000 Ft
Főiskolai, egyetemi hallgató: 12.000 Ft

Határidő: folyamatos
Felelősök: polgármester, körjegyző
83/2011. (IX.13.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete nettó 11.250 Ft/fő/gyermek/év beiskolázási támogatást nyújt az önkormányzat két határozatlan időre kinevezett alkalmazottjának.

2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a költségvetés módosítására és a beiskolázási támogatás OTP Cafeteria kártyára történő kifizetésére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
84/2011. (IX.13.) 1. Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények helyiségeire irányadó bérleti díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:

a) helyi szerveződések (gyűlések, értekezletek, megbeszélések maximum 10 óra időtartamban): ingyenes,
b) kereskedelmi célra történő igénybevétel esetén: 1.000 Ft/óra
c) lakodalom
ca) fűtési szezonban: 40.000 Ft/48 óra,
cb) fűtési szezonon kívül: 50.000 Ft/48 óra,
d) helyi rendezvények 10.000 Ft/nap,
e) Művelődési Ház nagytermének bérbeadása termékbemutató esetén:
ea) fűtési szezonban: 15.000 Ft/nap,
eb) fűtési szezonon kívül: 10.000 Ft/nap.

2.) Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával hatályon kívül helyezi a 23/2006. (IV.25.) számú határozatát.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
85/2011. (IX.13.)  
86/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító okirata 7. Alaptevékenysége pont helyébe az alábbi szövegrész lép:
7. Alaptevékenysége:
7.1.) 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés
7.2.) 841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
7.3.) 852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása nevelése (1-4 évfolyam)
7.4.) 852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon)
a szakértő és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
a) Enyhe fokú értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek.
b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermek.
7.5.) 852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
7.6.) 852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 
a szakértő és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
a) Enyhe fokú értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek.
b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermek.
7.7.) 855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
7.8.) 855912-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók napközi otthoni nevelése
7.9.) 855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
7.10.) 855915-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
7.11) 890441-1 rövid időtartamú közfoglalkoztatás
7.12) 890442-1 bérpótló juttatásra jogosult hosszabb időtartamú foglalkoztatás
7.13) 890443-1 egyéb közfoglalkoztatás

Határidő: 2011. október 10.
Felelős: polgármester, körjegyző
87/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
5.1. 889201-1 gyermekjóléti szolgáltatás
5.2. 889924-1 családsegítés
5.3. 889921-1 szociális étkeztetés
5.4. 889922-1 házi segítségnyújtás
5.5. 841901-1 önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások elszámolásai
5.6. 890441-1 rövid időtartamú közfoglalkoztatás
5.7. 890442-1 bérpótló juttatásra jogosult hosszabb időtartamú foglalkoztatás
5.8. 890443-1 egyéb közfoglalkoztatás

Határidő: 2011. október 14.
Felelős: polgármester, körjegyző
88/2011. (IX.13.) 1.) Uzsa Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
A Képviselőtestület az Általános Szerződési Feltételeket az alábbiak szerint elfogadja:

a.) a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át, (49.875 Ft-ot) nem haladja meg, 

b.) az ösztöndíj mértéke: 5000 Ft/fő/hó.

2. Uzsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3. Uzsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatot aláírja, s a körjegyző közreműködésével megtegye a szükséges intézkedéseket a pályázat kiírására és elbírálására.

4. Uzsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, tegyen intézkedést annak érdekében, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az ösztöndíjak fedezete betervezésre kerüljön.

Határidő: 2011. október 14.
Felelős: polgármester, körjegyző
 

2010 határozatok

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2010. (I.18.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „„Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 5/2007. (XI.21.) számú Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrendje) mellékletei és függelékei módosítása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 5/2007. (XI.21.) számú Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrendje) mellékletei és függelékei I. fejezet 1. Körjegyzőség azonosító adatait az alábbiak szerint módosítja:
a.) Statisztikai számjele: 15568931-8411-322-19
b.) Szakágazati besorolása: TEÁOR 8411
c.) E-mail címe: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu

2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 5/2007. (XI.21.) számú Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrendje) mellékletei és függelékei „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályairól szóló szabályzat 6. és 7. sz. mellékletében szereplő nyilvántartásokból Csom Lőrincné igazgatási főelőadót törli.

3.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 5/2007. (XI.21.) számú Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrendje) mellékletei és függelékei 1. számú függelékét, a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége Alapító okiratának
a.) 5. pontját, Szakágazat száma: 84115 –ra módosítja
b.) 10. pontját, Belső ellenőrzése: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás (8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.) –ra módosítja.
c.) 14. pontját, Tevékenységi köre: 

TEÁOR SZJ

84.1 Általános közigazgatás
84.11. Általános közigazgatás
84.11.11. Általános közigazgatás –ra módosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
2/2010. (II.04.) 1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Kommunális erőgép és hozzá csatlakoztatható munkagépek a lesencei mikro térség települései számára tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

Nyertes ajánlattevő neve: Contstar Hungary Kft.
Címe 1012 Budapest, Tábor u. 5.
Az ellenszolgáltatás összege 12.195.000,- Ft

Nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
Neve: Agrolánc Kft.
Címe 2151 Fót, Jedlik Ányos u. 1.
Az ellenszolgáltatás összege 13.780.000,- Ft

2.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Lesenceistvánd Települési Önkormányzat polgármesterét, hogy az ajánlattevők értesítéséről a közbeszerzési szabályzat előírásainak megfelelően gondoskodjon.

3.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Lesenceistvánd Települési Önkormányzat polgármesterét, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg.

4.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Lesenceistvánd Települési Önkormányzat polgármesterét, hogy a 2009. május 27-én kelt megállapodást a döntéselőkészítő javaslatnak megfelelően módosítsa.

5.) UzsaTelepülés Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztés forrásösszetételét az alábbiak szerint állapítja meg: 
Megnevezés  2010. év
Saját forrás (Lesenceistvánd gesztorságával)  3.178.395,-
Uzsa saját forrása  399.923,-
Hitel  0
Elnyert támogatás (CÉDE)  9.268.935,-
Egyéb támogatás (nevesítve)  0
Egyéb forrás  0
Összesen  12.195.000,-
 
6.) Uzsa Települési Önkormányzat a saját forráshoz az önkormányzatok által kötött megállapodásnak megfelelően 399.923,- Ft-tal járul hozzá.

7.) A Képviselő-testület a 2010. évi saját forrás összegét, 399.923,- Ft-ot az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.12.) Kt. rendeletében biztosítja. 

8.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a gesztor önkormányzat részére küldje meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester 
3/2010. (II.08.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „2010 évi „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt egymásért” családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat mint részben önálló intézmény 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 55.731.-e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek (ezer forintban)
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Lesenceistvánd önk.)  33635
Átvett pénzeszköz Kistérségtől  9803
Intézményi saját bevétel  12293
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen  55731
 
Kiadások (ezer forintban)
 
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  14701
Működési célú pénzeszköz átadás  0
Munkaadókat terelő járulékok  3895
Készletbeszerzések  901
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  25728
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  7156
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  516
Költségvetési tartalék  2834
Kiadások összesen:  55731
 
Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 8 fő 
Részidős létszám: 5 fő

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: polgármester
4/2010. (II.10.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Körzeti megbízotti irodába számítógép biztosítása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a Lesencetomaj, Kossuth u. 51. szám alatti körzeti megbízotti irodába Torma István r.tőrm. körzeti megbízott által igényelt számítógépet 2010. március 1-jétől biztosítja.

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Mészáros László polgármestert, hogy kössön megállapodást Torma István r.törm. körzeti megbízottal a számítógép használatáról. 

Határidő: folyamatos 
Felelős : polgármester
5/2010. (II.10.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetését nem fogadta el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6/2010. (II.10.) 
7/2010. (II.10.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét a 8 %-os alapilletmény kiegészítéssel 46.047,- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek ( ezer forintban)
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  46.047
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól  0
Intézményi saját bevétel  0
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen  46.047
 
Kiadások ( ezer forintban)
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  28.444
Állományba nem tartozók juttatásai  0
Munkaadókat terelő járulékok  6.523
Készletbeszerzések  2.630
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  4.504
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  2.413
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  973
Költségvetési tartalék  0
Támogatás értékű pénzeszk. átadás (hivatalseg. bér)  560
Kiadások összesen:  46.047
 
A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám: 11 fő
 
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: körjegyző
8/2010. (II.10.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete „Lesence Völgye Települések Körjegyzősége köztisztviselőinek teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt önkormányzati célok meghatározása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1. Uzsa Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lesence Völgye Települések Körkörjegyzősége köztisztviselőinek 2010. évi teljesítménykövetelménye alapját képező célokat a határozat melléklete szerint állapítja meg.

2. Uzsa Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Körjegyzőt, hogy a meghatározott teljesítménycélok alapján 2010. február 20-ig dolgozza ki a köztisztviselőkkel szemben a 2010. évi egyéni teljesítménykövetelményeket, valamint a köztisztviselők 2010. évi teljesítményértékelését 2010. december 31-ig végezze el.

3. Uzsa Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lesenceistvánd Polgármesterét, hogy a meghatározott teljesítménycélok alapján 2010. február 20-ig dolgozza ki a körjegyzővel szemben a 2010. évi egyéni teljesítménykövetelményeket, valamint a körjegyző 2010. évi teljesítményértékelését 2010. december 31-ig végezze el, erről a Képviselő-testületet 2011. február 28-ig tájékoztassa. .

Határidő: 2010. 02.20, 2010.12.31., 2011.02.28.Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző, Tóth Csaba polgármester
9/2010. (II.10.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2009. évi tevékenységéről előterjesztett beszámolót elfogadja.

Határidő: folyamatosFelelős: körjegyző
10/2010. (II.10.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete „Az általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása a 2010/2011. tanévre” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola, az általános iskolai nevelés-oktatást ellátó intézményben a beiratkozás időpontját a 2010/2011. tanévre az alábbiakban állapítja meg:

A beiratkozás időpontja: 2010. április 13-án (kedden) 8 ,00- 16,00 óra
2010. április 14-én (szerdán) 8.00-16.00 óra
A pótbeiratkozás időpontja: 2010. április 21-én (szerdán) 8,00-16,00 óra
A beiratkozás helye: Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola 
(Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőt értesítse.

Határidő: 2010. február 28.
Felelős: polgármester
75/2010. (X.14.) 1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri programról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) és (7) bekezdése, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2007.(XI.22.) számú rendelet 10. § (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy az Uzsa Önkormányzat 2010 – 2014. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját terjessze a Képviselő-testület elé. 
76/2010. (X.14.) Uzsa Képviselő-testülete a 116/2007. (XI. 21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
77/2010. (X.14.) 1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. §-ában foglaltakra figyelemmel Kovács Károly polgármester illetményét 2010. október 3. napjától havi bruttó 290.000,- Ft-ban állapítja meg. (szorzó: 7,503)

2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Károly polgármester úr részére költségátalányt nem állapított meg, részére a saját gépjármű használatát havonta 1700 km elszámolásával biztosítja. 
78/2010. (X.14.) 1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az alpolgármester nyilvános ülésen való tárgyalásához.

2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2007. (XI.22.) számú rendelet 31. § (1) bekezdése alapján Perger István (szül.: Tapolca, 1959.03.09., an.: Fridrich Ilona) 8321 Uzsa, Liget u. 6. szám alatti lakos képviselőt Uzsa Község Alpolgármesterévé megválasztotta.
79/2010. (X.14.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Pttv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Perger István alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 3. napjától havi bruttó 30.000,- Ft-ban állapítja meg. (szorzó: 0,776)
80/2010. (X.14.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Pttv. 14. § (1) bekezdése, valamint az Ötv. 20. § (2) bekezdése értelmében Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testületi tagjainak tiszteletdíját 2010. október 3. napjától havi bruttó 20.000,- Ft-ban állapítja meg. (szorzó: 0,517)
81/2010. (X.14.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a körjegyzőt az Intézmények vezetőivel együttműködve az Intézmények alapdokumentumainak átfogó felülvizsgálatára jogszabályi és egyéb változások miatt.
82/2010. (X.14.) 1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a kolontári iszapkatasztrófa károsultjainak megsegítésére Kolontár Település Önkormányzatát (8468 Kolontár, Kossuth u. 24.; bankszámlaszám: 11748090-15427298-06540009) 500.000,- Ft összeggel támogatja. A támogatási összeget az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tartaléka terhére biztosítja.2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott összeg Kolontár Adomány számlájára történő átutalásáról azonnal gondoskodjon.
85/2010. (XI.26.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 52.828.- eFt-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés eredeti  előir.  mód.ei
Normatív támogatás  33635  28985
Normatív támogatás kistérség  9803  9803
Intézményi saját bevétel  12293  12361
Központi kereset kiegészítés  0 1101
Átvett pénzeszköz Szigliget,Hegymagas 2008.évi  0 578
Összesen: 55731  52828
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti ei.  mód.ei
Felhalmozási kiadás  0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  14701  15568
Állományba nem tartozók juttatásai  0
Munkaadókat terelő járulékok  3895  4129
Készletbeszerzések  901  901
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 25728  21858
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  7156  6226
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 516  516
Átadott pénzeszk. Lesencefalu 0 218
Költségvetési tartalék 2834  3412
Kiadások összesen: 55731  52828
 
Létszám: eredeti előirányzat: 10.75 fő
                 módosított előirányzat: 10.5 fő
 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
86/2010. (XI.29.) 1. Uzsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az 1-4. melléklet szerint elfogadja.2. Uzsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének 2009. évi pénzmaradvány bevételi előirányzatát. 5.670,- eFt-tal emeli. A kiadási előirányzatot 3.840,- eFt előző évek egyéb befizetési kötelezettség emeli. 1830,- eFt pénzmaradvány előirányzata céltartalékként kerül elfogadásra.
 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
87/2010. (XI.29.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál állományban lévő Gábor Oszkárné 8321 Uzsa, Akácfa u. 2. szám alatti lakos családgondozó munkaszerződését 2011. február 28. napjáig meghosszabbítja. 
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: polgármester, intézményvezető
88/2010. (XI.29.)  Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint önállóan működő intézmény 2011. évi költségvetési koncepció bevételi és kiadási főösszegét 50.230.000.-Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.) 28.986
Átvett pénzeszköz Kistérségtől 9.037
Intézményi saját bevétel 12.207
Előző évi pénzmaradvány 0
Bevételek összesen 50.230
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások 17.310
Átadott pe támog. L.falu 240
Munkaadókat terelő járulékok 4.221
Készletbeszerzések 805
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 20.892
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 6.051
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 578
Költségvetési tartalék 133
Kiadások összesen: 50.230
 
Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
 
Teljes munkaidős létszám: 10 fő
Részidős létszám: 3 fő
 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester körjegyző
89/2010. (XII.06.) 1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. február 28. napján kelt társulási megállapodás 4.1 pontját az alábbiak szerint módosítja: 
"4.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
 
A társulás tagjait a Társulási Tanácsban a társult önkormányzatok képviselő-testületei által választott helyi önkormányzati képviselők képviselik az alábbiak szerint:
 
Lesencetomaj Települési Önkormányzat képviselő-testülete, Lesencefalu Települési Önkormányzat képviselő-testülete, Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete, Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete."
 
2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. február 28. napján kelt társulási megállapodást az 1. melléklettel egészíti ki.
 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző 
90/2010. (XII.07.)  Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 51.644- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirány. módosított előirány.
Intézményfinanszírozás működési  46.047  48.713
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól  0 0
Intézményi saját bevétel (választás)  0 1.896
Előző évi pénzmaradvány  0 1.035
Összesen  46.047  51.644
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirány.  módosított előirány.
Felhalmozási kiadás  0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  28.444  31.577
Állományba nem tartozók juttatásai  0  0
Munkaadókat terelő járulékok  6.523  7.351
Készletbeszerzések  2.630  2.795
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  4.504  4.688
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  2.413  2.665
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  973  973
Költségvetési tartalék  0
Támogatás értékű pénzeszk. átadás (hivatalseg.bér)  560  1.595
Kiadások összesen:  46.047  51.644
 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: körjegyző
91/2010. (XII.07.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületei a Konyha 2010. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 8.925.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előir. mód.ei
Intézményfinanszírozás működési 5088 5088
Normatív támogatás 1235 1235
Intézményi saját bevétel 2334 2334
Központi kereset kiegészítés 268
Összesen 8657 8925
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti ei. mód.ei
Felhalmozási kiadás 
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások 2744 2955
Állományba nem tartozók juttatásai 
Munkaadókat terelő járulékok 664 721
Készletbeszerzések 374 374
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 3730 3730
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 1046 1046
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 99 99
Költségvetési tartalék 
Kiadások összesen: 8657 8925
 
Határidő: azonnal
Felelősök: polgármester, körjegyző
92/2010. (XII.07.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda 2010. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 22.206.- eFt-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előir Mód.ei
Intézményfinanszírozás működési 11966 11966
Normatív támogatás 9115 9115
Intézményi saját bevétel pályázatok 360
Központi keresetkiegészítés 765
Összesen 21081 22206
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti ei Mód.ei
Felhalmozási kiadás 1703 1703
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások 12301 12982
Állományba nem tartozók juttatásai 
Munkaadókat terelő járulékok 3062 3225
Készletbeszerzések 770 972
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 2070 2149
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 865 865
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 310 310
Költségvetési tartalék 
Kiadások összesen: 21081 22206
 
Határidő: azonnal
Felelősök: polgármester, körjegyző
93/2010. (XII.07.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2010. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 13.629.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti ei Mód.ei
Intézményfinanszírozás működési + bér kieg. 1 fő 2022 2494
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/ 9677 9677
Intézményi saját bevétel ügyeleti dij 1200 1200
MEP bérkiegészítés 0 258
Összesen 12899 13629
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti előir mód.ei
Felhalmozási kiadás 1000 1000
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 7551 8126
Állományba nem tartozók juttatásai 
Munkaadókat terelő járulékok 1837 1992
Készletbeszerzések 345 345
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 1470 1470
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 530 530
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 166 166
Költségvetési tartalék 
Kiadások összesen: 12899 13629
 
Határidő: azonnal
Felelősök: polgármester, körjegyző
94/2010. (XII.07.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2010. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 2.686.- eFt-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti ei  mód. ei.
Intézményfinanszírozás működési  53  53
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/  2.495  2.495
Intézményi saját bevétel bér kiegészítés központi  0 138
Előző évi pénzmaradvány  0 0
Összesen  2.548  2.686
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti ei.  mód. ei
Felhalmozási kiadás  0 0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  1.755  1.862
Állományba nem tartozók juttatásai  0 0
Munkaadókat terelő járulékok  459  488
Készletbeszerzések  55  55
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  130  130
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  93  93
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  56  56
Költségvetési tartalék  0 0
Kiadások összesen:  2.548  2.686
 
Határidő: azonnal
Felelősök: polgármester, körjegyző
95/2010. (XII.07.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2010. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 4.100.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Bevételek ezer forintban
Megnevezés Ered.ei Mód.ei
Intézményfinanszírozás működési 4100 4100
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/ 0 0
Intézményi saját bevétel 0 0
Előző évi pénzmaradvány 0 0
Összesen 4100 4100
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés Ered.ei Mód.ei.
Felhalmozási kiadás 3500 3500
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 110 110
Állományba nem tartozók juttatásai 0 0
Munkaadókat terelő járulékok 32 32
Készletbeszerzések 190 190
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 176 176
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 92 92
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 0 0
Költségvetési tartalék 0 0
Kiadások összesen: 4100 4100
 
Határidő: azonnal
Felelősök: polgármester, körjegyző
96/2010. (XII.08.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirány.  mód. előirány.  teljesítés
Intézményfinanszírozás működési  46.047  48.713  35.498
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól  0
Intézményi saját bevétel (választás)  1.896  1.896
Előző évi pénzmaradvány  1.035  1.035
Függő  -5
Összesen: 46.047  51.644  38.424
 
Kiadások   ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirány.  mód. előirány. teljesítés
Felhalmozási kiadás  0  0  0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  28.444  31.577  22.516
Állományba nem tartozók juttatásai  0  0  0
Munkaadókat terelő járulékok  6.523  7.351  5.318
Készletbeszerzések  2.630  2.795  1.111
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  4.504  4.688  3.623
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  2.413  2.665  1.185
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  973  973  648
Költségvetési tartalék  0  0
Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér)  560  1.595  1.035
Függő  338
Kiadások összesen:  46.047  51.644  35.774
 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős körjegyző
97/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a körjegyzőt, hogy készítsen kalkulációt a képviselő-testületi anyagok sokszorosítása vonatkozásában egy éves időtartamra, továbbá kérjen árajánlatot laptop beszerzésére. 
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: körjegyző
98/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a "Lesence Völgye" Települések Körjegyzőségének 2011. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést az 1. melléklet szerint elfogadja. 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: körjegyző
99/2010. (XII.08.)  Uzsa Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége köztisztviselői tekintetében 2010. évre a következő kiemelt teljesítménycélokat állapítja meg: 
1. Az Önkormányzat gazdasági programjában meghatározott gazdasági célok megvalósítása, az éves költségvetési irányelveknek való megfelelés, kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás, az önkormányzati beruházások, fejlesztések terén a pénzügyi lehetőségek, pályázatok felkutatása, hatékony kihasználása, a célok törvényes és gazdaságos megvalósítása.

2. Az önkormányzati források gyarapításának elősegítése, racionális felhasználása és a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb felhasználásának megvalósítása.

3.A Képviselő-testület és szervei munkájának szakszerű előkészítése, ehhez kapcsolódó alternatívák kidolgozása, eredményességének elősegítése, a meghozott döntések végrehajtása, ellenőrzése.

4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapelveinek betartása, a vonatkozó szakmai szabályok figyelembe vételével az ügyfelek pontos, szakszerű tájékoztatása, fegyelmezett kiszolgálása, az ügyintézés során a határidők pontos betartása.

5. A hatósági és önkormányzati munka, valamint az ügyfél-tájékoztatás színvonalának és hatékonyságának folyamatos javítása, fejlesztése önképzéssel, ellenőrzéssel.
 
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: körjegyző
100/2010. (XII.08.) 1. Uzsa Képviselő-testülete a 116/2007. (XI. 21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
a) A "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége ellenjegyzésre jogosult személyekről szóló nyilvántartása (8. sz. melléklet) 4. pontja "Csom Lőrincné igazgatási főelőadó" törlésre kerül.
 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
101/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a "Fogászati ellátásra kötött megbízási szerződés módosításának jóváhagyása" című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a fogászati ellátásra kötött megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítja:

"másrészről a Balatonedericsi székhelyű önkormányzati tulajdonú fogorvosi körzet felnőtt és gyermek fogászati területi ellátási kötelezettséget vállaló RONAND Kft, melynek székhelye: 8360 Keszthely, Lovassy S. u. 8., Fióktelepei: 8312 Balatonederics, Egry J. u. 2, 8218 Lesencetomaj, Kossuth u. 96. számlaszáma 10701111-65826960-51100005, képviseletében dr. Rónai András 8360 Keszthely, Fejér György u 2 szám alatti lakos (orvosi engedély száma: 55941, szakvizsga száma: 1032/1999.) mint megbízott – továbbiakban: Megbízott - között"

2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a fogászati ellátásra kötött megbízási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
102/2010. (XII.08.) 1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerinti ellenőrzési jelentéseket tudomásul veszi:

a) Méltányossági kérelmekkel kapcsolatos eljárások és az adótartozás beszedésével kapcsolatos adóigazgatási eljárások hatékonysága és jogszerűsége 2009. évben

b) Lesencetomaj Önkormányzat központi költségvetésből származó hozzájárulási, támogatásai 2007., 2008., és 2009. évi igénybevételével és elszámolásával kapcsolatos helyszíni vizsgálat („Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola)

2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola szabályszerűségi ellenőrzése tárgyában tett javaslatoknak megfelelően - az ellenőrzési jelentés aláírását követően – a társulási megállapodást 2011. április 30. napjáig módosítja. 

Határidő: 1. pont tekintetében folyamatos
                 2. pont tekintetében 2011. április 30.
Felelős: polgármester
103/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testületei a Konyha 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg: 
Bevételek (ezer forintban)
Megnevezés  eredeti előir.  mód. előir. teljesítés
Intézményfinanszírozás működési  5088  5088  3816
Normatív támogatás  1235  1235  926
Intézményi saját bevétel  2334  2334  1521
Központi kereset kiegészítés  0  268  268
Összesen: 8657  8925  6531
 
Kiadások (ezer forintban)
 
Megnevezés  eredeti előir.  mód. előir.  teljesítés
Felhalmozási kiadás  0 0 0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  2744  2955  2292
Állományba nem tartozók juttatásai  0 0 0
Munkaadókat terelő járulékok  664  721  495
Készletbeszerzések  374  374  0
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  3730  3730  1909
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  1046  1046  491
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  99  99  75
Költségvetési tartalék  0 0 0
Kiadások összesen:  8657  8925  5262
 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
104/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek (ezer forintban)
Megnevezés eredeti előir. mód.előir. teljesítés
Intézményfinanszírozás működési 11966 11966 8974
Normatív támogatás 9115 9115 6836
Intézményi saját bevétel pályázatok 0 360 360
Központi kereset kiegészítés 0 765 765
Összesen 21081 22206 16935 
Kiadások (ezer forintban)
Megnevezés eredeti előir. mód. előir. teljesítés
Felhalmozási kiadás 1703 1703 1743
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások 12301 12982 10247
Állományba nem tartozók juttatásai 0 0 0
Munkaadókat terelő járulékok 3062 3225 2409
Készletbeszerzések 770 972 532
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 2070 2149 721
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 865 865 397
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 310 310 228
Költségvetési tartalék 0 0 0
Kiadások összesen: 21081 22206 16277
 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
105/2010. (XII.08.)  Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg: 
Bevételek (ezer forintban)
Megnevezés eredeti ei Mód.ei teljesítés
Intézményfinanszírozás működési + bér kieg. 1 fő 2022 2494 1871
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/ 9677 9677 7506
Intézményi saját bevétel ügyeleti dij 1200 1200 972
MEP bérkiegészítés 0 258 258
Összesen 12899 13629 10607
 
Kiadások (ezer forintban)
Megnevezés eredeti előir Mód.ei teljesítés
Felhalmozási kiadás 1000 1000 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások 7551 8126 5561
Állományba nem tartozók juttatásai 0 0 0
Munkaadókat terelő járulékok 1837 1992 1230
Készletbeszerzések 345 345 119
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 1470 1470 584
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 530 530 163
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 166 166 80
Költségvetési tartalék 0 0 0
Kiadások összesen: 12899 13629 7737
 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
106/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek (ezer forintban)
Megnevezés Ered.ei Módei teljesítés
Intézményfinanszírozás működési 53 53 40
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/ 2495 2495 1869
Intézményi saját bevétel bér kiegészítés központi 0 138 138
Előző évi pénzmaradvány 0 0 0
Összesen 2548 2686 2047

Kiadások (ezer forintban)
Megnevezés eredeti ei Módei Teljesítés
Felhalmozási kiadás 0 0 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások 1755 1862 1389
Állományba nem tartozók juttatásai 0 0 0
Munkaadókat terelő járulékok 459 488 130
Készletbeszerzések 55 55 28
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 130 130 35
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 93 93 68
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 56 56 35
Költségvetési tartalék 0 0 0
Kiadások összesen: 2548 2686 1685 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
107/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek (ezer forintban)
Megnevezés Ered.ei Mód.ei teljesítés
Intézményfinanszírozás működési 4100 4100 3075
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/ 0 0 0
Intézményi saját bevétel 0 0 0
Előző évi pénzmaradvány 0 0 0
Összesen 4100 4100 3075 
Kiadások (ezer forintban)
Megnevezés Ered.ei Mód.ei. teljesítés
Felhalmozási kiadás 3500 3500 552
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 110 110 110
Állományba nem tartozók juttatásai 0 0 0
Munkaadókat terelő járulékok 32 32 28
Készletbeszerzések 190 190 78
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 176 176 40
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 92 92 27
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 0 0 0
Költségvetési tartalék 0 0 0
Kiadások összesen: 4100 4100 835
 
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
108/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló (konyha)" előterjesztést az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
109/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló (óvoda)" előterjesztést az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
110/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló (háziorvos)" előterjesztést az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
111/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló (védőnő)” előterjesztést az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
112/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló (temető)” előterjesztést az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
113/2010. (XII.08.) 1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai intézményi étkeztetés szakfeladaton egy fő közalkalmazott álláshelyének megszüntetéséről döntött.

2. Az álláshely a foglalkoztatott felmentési idejének utolsó napján, 2011. július 31-én szűnik meg.

3. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az érintett munkavállalót a döntésről értesítse.

4. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 4/2010. (I.26.) ÖM. rendelet szerint szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2011. július 31.
Felelős: polgármester
114/2010. (XII.08.) 1. Uzsa Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. között fennálló szerződésben rögzítettek szerint a szennyvíz után fizetendő koncessziós díj 46,- Ft/m3 + ÁFA összegre történő emelését vállalja.
2. Vállalja továbbá, hogy 2011. évtől kezdődően a koncessziós díjat elkülönítve tartja nyilván, és a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő működtetéshez szükséges beruházási (felújítási, rekonstrukciós és korszerűsítési) feladatok költségeinek finanszírozásához pénzügyi forrásként teljes mértékben biztosítja.
3. A Képviselő-testület a 2011. évi csatorna díjat az 1. díjalternatíva szerinti kéttényezős díjkalkuláció szerint állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
115/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Uzsa Települési Önkormányzat 2010. III. negyed évi költségvetés teljesítésének
bevételi főösszegét 80.814 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét 57.404 ezer Ft-ban 
állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek (ezer forintban)
Megnevezés Er.előir. Módosított Teljesítés
Intézményfinanszírozás működési 0 0 0
Önkormányzat költségvetési támogatás 4.822 10.931 9.863
Intézményi saját bevétel 37.222 38.363 35.827
Felh. célú pe. átvétel központi szervtől 0 0 5.507
Előző évi pénzmaradvány 31.196 31.196 31.196
Függő bevétel 0 0 -1.579
Összesen 73.240 85.997 80.814

Kiadások (ezer forintban)
Megnevezés Er.előir. Módosított Teljesítés
Felhalmozási kiadás 15.482 23.545 25.428
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 7.918 9.873 7.582
Állományba nem tartozók juttatásai 1.320 1.320 1.018
Munkaadókat terelő járulékok 2.299 2.657 1.967
Átadott pénzeszköz müködtetésre 13.472 14.846 10.844
Készletbeszerzések 780 780 568
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 10.195 10.693 7.407
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 3.204 3.216 2.031
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 223 228 213
Különféle költségvetési befizetés 0 0 395
Költségvetési tartalék 18.347 18.839 0
Függő kiadás 0 0 -49
Kiadások összesen: 73.240 85.997 57.404

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
116/2010. (XII.08.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
117/2010. (XII.08.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló jelentést elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Ügyrendi Bizottság Elnöke, körjegyző
118/2010. (XII.08.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi munkatervet az előterjesztés 1-5. sz. függeléke szerint elfogadja. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
119/2010. (XII.08.)  Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerinti ellenőrzési jelentést tudomásul veszi:

1. Uzsa Önkormányzat központi költségvetésből származó hozzájárulási, támogatásai 2007., 2008., és 2009. évi igénybevételével és elszámolásával kapcsolatos helyszíni vizsgálat

2. Uzsa kultúrház részleges felújításának helyszíni ellenőrzése

3. Akácfa utca útburkolatának és vízelvezető rendszerének felújítása

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
120/2010. (XII.08.) 1.) Uzsa Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Kovács Károly polgármestert, hogy a helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése ügyében szakértő kijelölést kérelmezze, valamint a program elkészítése során teljes körűen eljárjon. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
121/2010. (XII.08.) Uzsa Képviselő-testülete a vízterhelési díj 2011. évi fajlagos mértékét 8,48 Ft/m3 + ÁFA összegben tudomásul veszi.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester, körjegyző
122/2010. (XII.08.) 1. Uzsa Települési Önkormányzat a 79/2010. (X.14.) számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.

2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Pttv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Perger István alpolgármester tiszteletdíját 2011. január 1. napjától havi bruttó 23.000,- Ft-ban állapítja meg. (szorzó: 0,595)

Határidő: azonnal
Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke, körjegyző
123/2010. (XII.08.)  1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete lakossági igényfelmérést követően tárgyalást kezdeményez a Posta Igazgatósággal (9401 Sopron, Pf.: 64) a posta újranyitásáról, a fix postai szolgáltatás bevezetéséről.

2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a posta újranyitásával kapcsolatos tárgyalást folytassa le.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
124/2010. (XII.08.) 1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 8321 Uzsa, Petőfi utca 1.- 559. hrsz. - Kultúrház helyre létrejött távközlési hálózat állomásának üzemeltetéséhez szükséges terület ingatlan bérleti szerződésével kapcsolatban nem fogadja el a bérleti díj 18 %-os csökkenését 2011. január 1. napjától kezdődően 2011 - 2015. közötti időszakra.

2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti szerződés csökkenését 10 %-ban határozza meg abban az esetben, amennyiben a Telenor Magyarország Zrt. 2028. évig szerződéshosszabbítási lehetőséget ajánl fel Uzsa Település Önkormányzata részére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
125/2010. (XII.08.) 1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb életbiztosítás megkötésére a Groupama Garancia Biztosító Zrt-vel, vagy az Allianz Hungária Zrt-vel.

2. Az életbiztosítás kedvezményezettje Uzsa Település Önkormányzata. A négyéves időtartamú megtakarításos jellegű biztosításból a négyéves időszak végén a biztosítás kedvezményezettje az Önkormányzat. A polgármester meg nem választása esetén az Önkormányzat ebből a megtakarításból a polgármester végkielégítését finanszírozza.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Testületi ülések

2013. évi képviselő-testületi ülések

  
 október 09-i
rendkívüli nyilvános ülés
 
Az ülés helye: Uzsa Önkormányzati Hivatal (Uzsa, Lázhegy u. 21.)

NAPIREND

Nyilvános ülés keretében:
 
 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat benyújtásának, elbírálásának helyi szabályairól szóló Szabályzat elfogadására javaslat 
  Előterjesztő: Perger István alpolgármester
 2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról szóló 10/2003.(IX.15.) rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotására javaslat
  Előterjesztő: Perger István alpolgármester
 3. Szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez önrész 
  biztosítása
  Előterjesztő: Perger István alpolgármester
 4. 2013. évi lakossági víz - és csatornaszolgáltatás támogatása igényléséhez 
  pályázat beadása
  Előterjesztő: Perger István alpolgármester
   
A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztések letölthetők innen.
 
szeptember 12-i
nyilvános ülés 
Az ülés helye: Lesenceistvánd Művelődési Ház tanácskozó terme (Lesenceistvánd, Kossuth u. 91.)
 
N a p i r e n d

Nyilvános ülés keretében:
 
 1. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi féléves beszámolója
  Előterjesztő: Perger István alpolgármester
 2. A közös fenntartású óvodába bejáró óvodás gyermekek utaztatásával kapcsolatos technikai kérdések egyeztetése ( kísérő biztosítása)
  (szóbeli előterjesztés)
  Előterjesztő: Perger István alpolgármester
   
A napirendhez kapcsolódó írásbeli előterjesztés letölthető innen.
 
szeptember 05-i
rendkívüli nyilvános ülés 
Az ülés helye: Uzsa Önkormányzati Hivatal (Uzsa, Lázhegy u.21.)
 
Nyilvános ülés napirendje:
 1. Kovács Károly polgármester temetésével kapcsolatos döntés meghozatala
  (szóbeli előterjesztés)
  Előterjesztő: Perger István alpolgármester
   
 
 augusztus 29-i ülés
Az ülés helye: Uzsa Önkormányzati Hivatal (Uzsa, Lázhegy u. 21. )

N a p i r e n d

Nyilvános ülés keretében:
 
 1. Az önkormányzat tulajdonát képező élelmiszerbolt – 513. hrsz-ú - bérbevételi ajánlatának megtárgyalása
  Előterjesztő: Perger István alpolgármester
Zárt ülés keretében:
 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
  Előterjesztő: Perger István alpolgármester
   
A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztések letölthetők innen.
 
 augusztus 14-i
nyilvános ülés
Az ülés helye: Lesenceistvánd Közös Önkormányzati Hivatal (Lesenceistvánd , Kossuth u. 145 )

N a p i r e n d

Nyilvános ülés keretében:
 
 1. Az önkormányzat tulajdonát képező közterületeken történő filmforgatás feltételeiről szóló rendelettervezet
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 2. A települési értéktár létrehozására javaslat
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 3. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámleépítés támogatása iránti pályázat benyújtásához határozat meghozatala
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztések letölthetők innen.
 
 június 25-i
nyilvános ülés
Az ülés helye: Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme
( Lesenceistvánd , Kossuth u. 145 .)
 
N a p i r e n d
 
Nyilvános ülés keretében:
 
 1. A Lesencéktől a Balatonig Térségfejlesztő Társulás Egyesület kérelme
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 2. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Iskola fenntartó önkormányzatok közötti megállapodás jóváhagyása
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 3. Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 4. A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránti eljárásban hiánypótlás teljesítése
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 5. A Basalt – Középkő Kőbányák Kft. robbantási engedély kérelme (szóbeli előterjesztés)
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztések letölthetők innen.
 
 május 28-i
nyilvános ülés
Az ülés helye: Lesenceistvánd önkormányzati hivatal tanácskozó terme
 
Nyilvános ülés napirendje:
 1. Beszámoló a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységek ellátásáról
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 2. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása 
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyon hasznosításáról szóló rendelet módosítására javaslat
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 4. Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztések letölthetők innen.
  
 április 15-i
nyilvános ülés
Az ülés helye: Lesenceistvánd Önkormányzat tanácskozó terme
 
Nyilvános ülés napirendje:
 1. Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat 
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 2. Az önkormányzat és intézményei 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására, és a pénzmaradvány felosztására javaslat 
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 3. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadására javaslat
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket letölthetők innen.
  
március 26-i
nyilvános ülés
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Zalahaláp
 
A nyilvános ülés napirendje:
 1.  A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 12/2006.(VI.30.) Kt. rendelet módosítására javaslat 
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
 2. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása feladatainak ellátásával kapcsolatos megállapodások jóváhagyására javaslat
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
 3. Lakások- és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjainak felülvizsgálatára javaslat
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
 4. 2013. évi Munkaterv elfogadására javaslat
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
 5. Vegyes ügyek, bejelentések
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
    
A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztések letölthetők innen.
 
február 12-i (kedd)
nyilvános ülés
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Uzsa (16.00 óra)
 
A nyilvános ülés napirendje:
 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésére javaslat, rendelet elfogadása
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
 2. Uzsa Község önkormányzati rendelete szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
 3. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tapolcai Járási Katasztrófavédelmi Megbízott támogatási kérelme
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
 4. A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester szabadságának engedélyezése
  Előterjesztő: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
   
 5. Beszámoló a helyi adók 2012. évi teljesítéséről
  Előterjesztő : Dr. Gelencsér Ottó jegyző
   
A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztések letölthetők innen.
 
január 16-i
rendkívüli nyilvános ülés
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Uzsa
 
A nyilvános ülés napirendje:
 1. Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve 
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
 
A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztések letölthetők innen.

Bizottságok

ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 
Ülésének időpontja: Kedd 15.30 óra
Elnöke: Szi Benedek Józsefné
Tagjai: Gábor Oszkár, Perger István
 

Kivonat Uzsa Települési Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatából
11/2006.(VI.30.)Kt. rendelet
 
ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
29. §
(1) Megvitatja és véleményezi a költségvetés megállapítását és módosítását, a helyi adórendeletet, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletet, a Lesenceistvánd és Uzsa Községek Körjegyzősége belső szervezetének kialakítását, működésének meghatározását, módosítását, a képviselők, a polgármester javadalmazására és egyéb juttatásaira vonatkozó előterjesztéseket, a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választási, kinevezési, megbízási tárgyú előterjesztéseket, az önkormányzati rendelet-tervezeteket, helyi népszavazás kiírását, helyi népi kezdeményezésről szóló előterjesztést, más önkormányzatokkal való együttműködésre, önkormányzati társulás létrehozására, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozásra vonatkozó előterjesztéseket, közösségi célú alapítványok létrehozására vonatkozó javaslatokat, az önkormányzati intézmények alapítására, alapító okirataira vonatkozó javaslatokat, elismerések, kitüntető címek alapítására és adományozására vonatkozó előterjesztéseket, Alkotmánybírósági eljárás kezdeményezését, felterjesztési jog gyakorlásáról szóló előterjesztést.

(2) Elvégzi a képviselői mandátumok vizsgálatát, a titkos szavazás lebonyolításával, törvényes feltételeinek biztosításával kapcsolatos tennivalókat, a szavazatszámlálás feladatait.

(3) Ellenőrzi a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek betartását, az önkormányzati rendeletek, határozatok végrehajtását.

(4) Kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § alapján. 

(5) a) Nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. § alapján a polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatokat.
b) A vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről lefolytatott eljárás során a bizottság felhívja az érintettet a vagyonnyilatkozatban feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatok írásbeli közlésére.
c) Az ellenőrzési eljárás során a bizottság által kezelt azonosító adatokat az eljárás végeztével 8 napon belül meg kell semmisíteni.
d) A bizottság a képviselői vagyonnyilatkozattal kapcsolatos azonosító adatok, valamint képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozata vizsgálatát zárt ülésen végzi – figyelemmel az 1990. évi LXV. törvény 12. §. (4) bekezdés a.) pontjára –.

(6) Ellátja a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. A képviselői vagyonnyilatkozatot nyitott borítékban, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatot lezárt – a Bizottság által az átvételkor lepecsételt és az Ügyrendi Bizottság elnöke által aláírt – borítékban kell leadni, illetve átvenni. A Bizottság elnöke az átvételről igazolást ad ki. 

(7) A (6) bekezdés szerint átvett vagyonnyilatkozatokat a Lesenceistvánd és Uzsa Községek Körjegyzősége által használt lemezszekrényben elkülönítetten kell elhelyezni.

(8) Külön a vagyonnyilatkozatokról (egységesen a képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok vonatkozásában) és külön a képviselői vagyonnyilatkozatokba való betekintésről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetését az Ügyrendi Bizottság elnökének felügyelete és irányítása mellett a Lesenceistvánd és Uzsa Községek Körjegyzősége személyzeti feladatokat végző köztisztviselője látja el. 

(9) A képviselői vagyonnyilatkozatokba való betekintést a Képviselő-testület a következők szerint biztosítja: képviselői vagyonnyilatkozatba való betekintés feltétele, hogy írásban azt az Ügyrendi Bizottság elnökétől kell kérni a betekintés időpontjának naptári nap szerinti megjelölésével úgy, hogy az legalább ezen időpont előtt 5 nappal az Ügyrendi Bizottság elnökéhez megérkezzen. 

(10) Az Ügyrendi Bizottság a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatai ellátása vonatkozásában az elnök helyettesítésére tagjai közül minősített többséggel helyettest választ. 

(11) Az Ügyrendi Bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 22. §. (5)-(6) bekezdése alapján jár el.
 

Közérdekű információk

Magyar Államkincstár
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV - Tapolca)
 Ügyfélfogadás:
Hétfő 08.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Kedd Zárva
Szerda 08.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Csütörtök 08.00 - 12.00
Péntek 08.00 - 12.00
Elérhetőség:
Tel.: 87/322-683
Fax: 87/322-683
Cím: 8300 Tapolca, Deák F. u. 12.
web : www.nav.gov.hu
Okmányiroda Tapolca
Ügyfélfogadás:
Hétfő 12.00-17.30
Kedd 08.00-16.00
Szerda 08.00-16.00
Csütörtök 08.00-13.00
Péntek 08.00-11.30
Elérhetőség:
Tel.: 06-87/511-162
Fax.: 06-87/321-721
e-mail: okmanyiroda@tapolca.hu
 

Földhivatal
Ügyfélfogadás:
Hétfő 07.30-13.00 14.00-17.00
Kedd 07.30-13.00 -
Szerda 07.30-13.00 -
Csütörtök 07.30-15.00 -
Péntek 07.30-13.00 -
Elérhetőség:
Tel.: 06-87/511-280
Fax.: 06-87/511-281
e-mail: tapolca@takarnet.hu
Cím: Tapolca, Hősök tere 11. Pf. 122.
Munkaügyi Központ
Tapolcai Kirendeltség

Ügyfélfogadás:
Hétfő 08.00-14.00
Kedd -
Szerda 08.00-14.00
Csütörtök 08.00-14.00
Péntek 08.00-12.00
Elérhetőség:
Tel.: 06-87/413-222
Fax.: 06-87/ 413-609
Cím: Tapolca, Liszt F. u .1/1.
Ügyeletek
Orvosi ügyelet
Tel.: 06-87/411-655 155-ös mellék
Orvosi ügyelet helye: 8300 Tapolca, Ady u. 1-3. ( kórház udvarán található épület)
Ügyeleti idő: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig
Hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napokon 24 órán keresztül.
Gyermekorvosi ügyelet
Tel.: 06-87/411-655 155-ös mellék
Orvosi ügyelet helye: 8300 Tapolca, Ady u. 1-3. ( kórház udvarán található épület)
Ügyeleti idő: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig
Hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napokon 08.00-12.00 és 16.00-20.00 óráig.
Mentőszolgálat OMSZ
8300 Tapolca, Ipar u. 3.
Tel.: 104, 06-87/414-247
Tűzoltók - Önkéntes tűzoltók
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel.: 105, 06-87/510-352
Tel. fax.: 06-87/510-354
Rendőrség - Tapolcai Rendőrkapitányság
8300 Tapolca, Ady u. 2.
Tel.: 107, 06-87/412-322 
web: http://www.tapolca.hu/police/
 

Polgármesteri Hivatal Tapolca
Építéshatósági Csoport

Ügyfélfogadás:
Hétfő 13.00-16.00 
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 08.00-12.00
Csütörtök 13.00-17.00
Péntek 08.00-12.00 
Elérhetőség:
Tel.: 06-87/511-155
Fax.: 06-87/511-165
A "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége hivatalában (8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145) páros heteken, szerdán 13.00 - 14.00-ig építéshatósági ügyfélfogadás tart Debreczeni Mária.Az ügyintézéshez szükséges néhány nyomtatvány letölthető itt: Vám - és Pénzügyőrség
Vám- és Pénzügyőri Hivatal Pápa
Szolgálati Hely Tapolca
8300 Tapolca, Arany János u. 6.
8301 Tapolca, Pf. 67.
Tel.: 06-87/411-202
Tel. fax.: 06-87/411-202
Városi Bíróság Tapolca
8300 Tapolca, Köztársaság tér 4.
8301 Tapolca, Pf. 140.
Tel.: 06-87/412-411
E-mail.: birosag@tapolca.birosag.hu
Remondis Tapolca Kft.
Ügyfélszolgálati iroda: 8300 Tapolca, Halápi út 33.
Telefon: 06-87/510-828
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7-15 óra
Ügyvezető: Kiss Nándor
Fő tevékenység: Hulladékkezelési szolgáltatás
 

Veszprémi Bányakapitányság
Cím: 8200Veszprém Budapest u. 2. 
Postacím: 8200 Veszprém Budapest u. 2. 
Telefon: (36-88) 576-630 Fax: (36-88) 576-646 
Email: vbk@mbfh.hu
Weboldal: http://www.mbfh.hu/home/html/i...
A végzett tevékenység leírása: Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye közigazgatási területén a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott esetek kivételével - első fokon jár el.
 


Egyenlő Bánásmód ügyfélszolgálat
Dr. Fábián Alexandra
Veszprém megyei egyenlőbánásmód-referens
Telefon: 06 30/ 377-4272
Email: drfabianalexandra@gmail.com
Weboldal: http://www.egyenlobanasmod.hu

 

Óvoda

SZÁZHOLDAS PAGONY 
KÖZÖS FENNTARTÁSÚ
 
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 
8319 Lesenceistvánd, Zrínyi utca 10.
            Tel.: 06/87/436-350
E-mail: ovoda@lesenceistvand.hu
Óvodánk rövid története 
 Óvodánk múltja 1960-ra nyúlik vissza. Ebben az évben nyitotta meg először kapuit, igaz, akkor még csak nyári óvodaként. Folyamatos működéssel 1962-ben alapították meg az óvodát községünkben. Először egy csoporttal kezdődött meg a 3-6 éves gyermekek intézményes nevelése, majd 1990-től két vegyes csoportban zajlik a gyermekek nevelése-fejlesztése.
2001-2002-es tanév jelentős fordulat Óvodánk életében, Uzsa és  Lesenceistvánd községek megalapították közös fenntartású Óvodájukat, mi pedig nevet és lógót választottunk Óvodánknak. Így lett 2001. augusztus 29-től Óvodánk hivatalos elnevezése:  
SZÁZHOLDAS PAGONY KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 
Csoportjaink Micimackó és Nyuszi elnevezést kapták.
Helyi nevelési programunk alapját a Dr. Zilahi Józsefné és Stöcker Károlyné nevéhez fűződő „Óvodai nevelés játékkal, mesével „ című program szolgált, melyet adottságainkhoz igazítva, átdolgozva készítettünk el.
Valljuk: a gyermek játékában él és fejlődik.
Helyi nevelési programunk címe: Mosoly-ország Óvodája.
Óvodánkban gyermek-néptánc csoport működik, melyben valamennyi korcsoport képviselteti magát. Nagycsoportosaink részére Hittan és Pedagógiai fejlesztő foglalkozásokat szervezünk.

Oldalak