P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Uzsa Község Önkormányzat képviselő – testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat
hivatalában

adminisztrátori

munkakör betöltésére.

Az alkalmazás napi 4 óra munkaidőkeretben (részmunkaidő) történik. Az alkalmazásra
irányadó jogszabály a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.
Alkalmazás feltételek:
- legalább középfokú ( érettségi) iskolai végzettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
- legalább „B” kategóriás érvényes vezetői engedély.
- saját gépjármű munkakörhöz kapcsolódó használatának vállalása.
- egészségügyi alkalmasság

Az alkalmazási feltételeket igazoló dokumentumokat másolatban csatolni kell , a
gépjármű használatra vonatkozó nyilatkozatot a pályázatban kell megtenni.
Nyilatkozni kell írásban arra is , hogy a pályázó kéri e a pályázata zárt ülésen való
megtárgyalását , vagy hozzájárul nyílt ülésen való tárgyaláshoz !

Az alkalmazás elbírálásakor előnyt jelent:
- helyismeret

Munkabér: jogszabályban meghatározott garantált illetmény időarányos része
Ellátandó kiemelt feladatok:
- Lakossági ügyintézés segítése , információ adás
- Kapcsolattartás a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatallal ( számlák , levelek
átadása , átvétele )
- A polgármester feladatkörébe tartozó ügyek előkészítése , ( levelezés , telefonos
egyeztetés , )
- A tervezett falu újság összeállítása , szerkesztésében közreműködés
A pályázatot 2019. november 15. napján 12.00 óráig beérkezően kell eljuttatni a 8320
Uzsa , Lázhegy u.21 címre írásban , lezárt borítékban személyesen , vagy postai úton.
Érdeklődni: 06 30 661 3833 hívó számú telefonon lehet.
A pályázat megjelenési helye :
- önkormányzati hirdetőtábla
- www.uzsa.hu honlapon
A pályázatokat Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el
Cimkék: