2011 határozatok

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2011.(II.08.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 50.230,- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek ezer forintban
Megnevezés  Eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.)  28.986
Átvett pénzeszköz Kistérségtől  9.037
Intézményi saját bevétel  12.207
Összesen: 50.230
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés Eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 16.879
Átadott pénzeszköz L.falu támogatás 240
Munkaadókat terelő járulékok 4.355
Készletbeszerzések 805
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 20.892
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 6.051
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 214
Előző évi igénybevételi kamat 473
Költségvetési tartalék 321
Kiadások összesen: 50.230
 
Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
 
Teljes munkaidős létszám:                       10 fő
Részidős létszám:                                  2.25 fő
 
2/2011.(II.09.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy a 2007. február 28. napján kelt társulási megállapodás 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 
3/2011.(II. 09.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 44.578,- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  44.578
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól  0
Intézményi saját bevétel  0
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen: 44.578
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  26.047
Állományba nem tartozók juttatásai  591
Munkaadókat terelő járulékok  6.618
Készletbeszerzések  2.344
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  5.528
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  2.473
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  383
Költségvetési tartalék  0
Támogatás értékű pénzeszköz. átadás (hivatalsegéd bér)  594
Kiadások összesen:  44.578
 
A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 11 fő+1 fő prémiuméves
 
4/2011. (II.09.)  Uzsa Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola, az általános iskolai nevelés-oktatást ellátó intézményben a beiratkozás időpontját a 2011/2012. tanévre az alábbiakban állapítja meg:  
A beiratkozás időpontja:
2011. április 5-én (kedden) 8.00-16.00 óra
2011. április 6-án (szerdán) 8.00-16.00 óra
 
A pótbeiratkozás időpontja:
2011. április 13-án (szerdán) 8.00-16.00 óra
 
A beiratkozás helye: Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola (Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.)
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőt értesítse.
5/2011. (II.09.) 1.) Uzsa Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II.22.) ÖTM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően az Önkormányzat intézményeiben szükséges az utánvilágító táblák beszerzése.2.) Uzsa Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az utánvilágító táblák beszerzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
6/2011. (II.09.) Uzsa Képviselő-testülete 2010. decemberében már tárgyalt a képviselő-testületi ülésekre megküldött előterjesztések módjának esetleges változtatásáról.Uzsa Képviselő-testülete felkéri a polgármestert további kimutatások készítésére papír alapú illetve elektronikus változatok tekintetében.
7/2011. (II. 09.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Konyha 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 7.419.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  3.302
Normatív támogatás  1.564
Intézményi saját bevétel  2.553
Előző évi pénzmaradvány
Összesen: 7.419
 
Kiadások ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  2.460
Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok  638
Készletbeszerzések  160
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  3.307
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  822
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  32
Költségvetési tartalék  0
Kiadások összesen:  7.419
 
A Konyha szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
 
Teljes munkaidős létszám: 2 fő
8/2011. (II. 09.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 18.794.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 8.404
Normatív támogatás 10.390
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen: 18.794
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  500
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  11.711
Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok  3.087
Készletbeszerzések  657
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  1.927
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  795
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  117
Költségvetési tartalék 0
Kiadások összesen:  18.794
 
Az óvoda szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
 
Teljes munkaidős létszám: 6 fő
9/2011.(II. 09.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 12.553.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  1.567
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/  9.771
Intézményi saját bevétel ügyeleti díj  1.215
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen: 12.553
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  1.000
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  7.644
Állományba nem tartozók juttatásai  0
Munkaadókat terelő járulékok  1.923
Készletbeszerzések  470
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  1.047
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  429
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  40
Költségvetési tartalék  0
Kiadások összesen:  12.553
 
A Háziorvosi szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám: 2 fő
Rész munkaidős létszám:  1 fő
10/2011. (II. 09.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Védőnői szolgálat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.524 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  231
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/  2.293
Intézményi saját bevétel  0
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen: 2.524
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  1.639
Állományba nem tartozók juttatásai  0
Munkaadókat terelő járulékok  437
Készletbeszerzések  195
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  60
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  143
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  50
Költségvetési tartalék  0
Kiadások összesen:  2.524
 
A Védőnői szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
 
Teljes munkaidős létszám: 1 fő
 
Határidő: 2011. február.15.
Felelős: polgármesterek, körjegyző
11/2011.(II.09.)  Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 513.- eFt-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Bevételek  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési  513
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/  0
Intézményi saját bevétel  0
Előző évi pénzmaradvány  0
Összesen: 513
 
Kiadások  ezer forintban
Megnevezés  eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás  0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások  110
Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok  32
Készletbeszerzések  256
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)  40
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)  75
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.  0
Költségvetési tartalék  0
Kiadások összesen:  513
 
A Temető szakfeladatra létszámot nem állapít meg.
 
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
12/2011. (II. 09.) Lesenceistvánd és Uzsa Települési Önkormányzatok Képviselő-testületei, a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, az óvodai nevelést ellátó intézményben a beiratkozás időpontját a 2011/2012. óvodai nevelési évre az alábbiakban állapítja meg. 
2011. május 10-én (kedden) 8.00-16.00 óra
Pótbeiratás: 2011. május 17.-én (kedden) 8.00-16.00 óra
 
Felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőket értesítse.
 
Határidő: 2011. május 10.
                 Pótbeiratás: 2011. május 17.
Felelős: polgármester, körjegyző
13/2011. (II.09.) 1.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az óvodavezető által nyári takarítási szünet céljából megjelölt 2011.06.27. (hétfő) -től 2010.07.29. (péntek)-ig terjedő időszakot, továbbá egyetért a felsorolt munkálatok elvégzésének szükségszerűségével.2.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a felsorolt munkálatok elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett intézményvezetőt értesítse.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
14/2011. (II.09.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a "Nekem tudnom s látnom kell" Alapítvány 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi. 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
15/2011. (II.09.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi. 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
16/2011. (II.09.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi. 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
17/2011. (II.09.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi. 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
18/2011. (II.15.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 5. §. (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának rendelkezése alapján 2011. évre összesített közbeszerzési tervet nem készít.Amennyiben év közben közbeszerzési igény merülne fel, a közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor elkészíti.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
19/2011. (II.15.)  Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző
20/2011. (II.15.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző
21/2011. (II.15.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló jelentést elfogadta. 
Határidő: azonnal
Felelős: Ügyrendi Bizottság Elnöke, körjegyző
22/2011. (II.15.) 1. Uzsa Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Mentőszervezet „04 Alapítvány” 2011. évi működéséhez 10.000,- Ft, azaz Tízezer Forint anyagi hozzájárulást nyújt.2. Uzsa Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.16.) számú rendeletében a nonprofit szervezetek támogatására tervezett összeg terhére 10.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon.
3. Uzsa Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti működési célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásáról az átadást követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztassa.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
23/2011. (II.15.) 1. Uzsa Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Tapolcai Polgári Védelmi Iroda 2011. évi működéséhez 10.000,- Ft, azaz Tízezer Forint anyagi hozzájárulást nyújt.2. Uzsa Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II-16.) számú rendeletében a nonprofit szervezetek támogatására tervezett összeg terhére 10.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon.
3. Uzsa Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti működési célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásáról az átadást követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztassa.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
24/2011. (II.15.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, polgármester tárgyévre vonatkozó szabadságolási tervét (az előterjesztés 1. számú melléklete) elfogadta. 
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester, körjegyző
25/2011. (III.30.)  Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a "Lesencéktől a Balatonig" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulás társulási megállapodás 3./ pontjának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
„3. A közös fenntartással kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlása
3.1 Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlásával társult önkormányzatok Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testületét – székhelye: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. – bízzák meg.
3.2 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával társult önkormányzatok Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testületét - székhelye: 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. – bízzák meg.
3.3 A hatáskör gyakorlásával megbízott képviselő-testület az átruházott feladat és hatáskör gyakorlása során a döntés tervezetét előzetesen egyezteti a társult önkormányzatokkal. Eltérő vélemény esetén az egyeztetést addig kell folytatni, amíg az önkormányzatok azonos álláspontra jutnak.
 
Határidő: 2011. április 01.
Felelős: polgármester
26/2011. (III.30.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító okiratának módosítását az alábbi módosításokkal fogadja el: 
1.) Az Alapító Okirat 25. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma pontja az alábbiak szerint módosul:
25.1           2011. június 30-ig: 448 fő a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint.
25.2           2011. július 01-től: 224 fő a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint.
 
2.) Az Alapító Okirat 26. Az intézményben indítható évfolyamok maximális száma pontja az alábbiak szerint módosul:
26.1           2011. június 30-ig: 16
26.2           2011. július 1-től 8
 
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: polgármester
63/2011.(IX.06.)  Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 47.392.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős: körjegyző
64/2011. (IX.06.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató ” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős: körjegyző
65/2011. (IX.06.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat” 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 53.469.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
66/2011. (IX.06.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az 1-5. melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
67/2011. (IX.06.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. I. félévi szakmai beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
68/2011. (IX.06.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (8315 Gyenesdiás, Gödörházi u. 60.) által készített „Lesenceistvánd község vízkárelhárítási terv, polgári védelmi program”-ot jóváhagyja.

2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését küldje meg az érintett részére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
69/2011. (IX.06.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a) az alapító okirat 1.5 a) pontját és
b) az alapító okirat 17.1 a) pontját
hatályon kívül helyezi.

2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
a) a társulási megállapodás 1.8 a) pontját hatályon kívül helyezi,
b) a társulási megállapodás 6.1 a) pont ab) alpontját
hatályon kívül helyezi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
70/2011.(IX.13.)  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Konyha 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 7.421.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
71/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 19.077.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
72/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 12.569.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
73/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 2.549.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
74/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 2.549.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
75/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Konyha 2011. évi költségvetés I félévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
76/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda 2011. évi költségvetés I félévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
77/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetés I félévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
78/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2011. évi költségvetés I félévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
79/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2011. évi költségvetés I félévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
80/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Minőségirányítási Programjának értékelését tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,óvodavezető
81/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Uzsa Község Önkormányzata 2011. I. félévi költségvetése teljesítésének
bevételi főösszegét 49.984.- e Ft-ban
kiadási főösszegét 20.217.- e Ft-ban 
állapítja meg az alábbiak szerint :
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelősök: polgármester, körjegyző
82/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja azon nappali tagozatos oktatási intézményben tanulókat, hallgatókat, akik az oktatási intézményben nem vették igénybe a normatív tankönyvtámogatást, az alábbi összeggel:

Vidéki általános iskolás tanuló: 10.000 Ft
Középszintű oktatási intézményben tanuló: 12.000 Ft
Főiskolai, egyetemi hallgató: 12.000 Ft

Határidő: folyamatos
Felelősök: polgármester, körjegyző
83/2011. (IX.13.) 1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete nettó 11.250 Ft/fő/gyermek/év beiskolázási támogatást nyújt az önkormányzat két határozatlan időre kinevezett alkalmazottjának.

2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a költségvetés módosítására és a beiskolázási támogatás OTP Cafeteria kártyára történő kifizetésére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
84/2011. (IX.13.) 1. Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények helyiségeire irányadó bérleti díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:

a) helyi szerveződések (gyűlések, értekezletek, megbeszélések maximum 10 óra időtartamban): ingyenes,
b) kereskedelmi célra történő igénybevétel esetén: 1.000 Ft/óra
c) lakodalom
ca) fűtési szezonban: 40.000 Ft/48 óra,
cb) fűtési szezonon kívül: 50.000 Ft/48 óra,
d) helyi rendezvények 10.000 Ft/nap,
e) Művelődési Ház nagytermének bérbeadása termékbemutató esetén:
ea) fűtési szezonban: 15.000 Ft/nap,
eb) fűtési szezonon kívül: 10.000 Ft/nap.

2.) Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával hatályon kívül helyezi a 23/2006. (IV.25.) számú határozatát.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
85/2011. (IX.13.)  
86/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító okirata 7. Alaptevékenysége pont helyébe az alábbi szövegrész lép:
7. Alaptevékenysége:
7.1.) 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés
7.2.) 841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
7.3.) 852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása nevelése (1-4 évfolyam)
7.4.) 852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon)
a szakértő és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
a) Enyhe fokú értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek.
b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermek.
7.5.) 852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
7.6.) 852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 
a szakértő és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
a) Enyhe fokú értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek.
b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermek.
7.7.) 855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
7.8.) 855912-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók napközi otthoni nevelése
7.9.) 855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
7.10.) 855915-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
7.11) 890441-1 rövid időtartamú közfoglalkoztatás
7.12) 890442-1 bérpótló juttatásra jogosult hosszabb időtartamú foglalkoztatás
7.13) 890443-1 egyéb közfoglalkoztatás

Határidő: 2011. október 10.
Felelős: polgármester, körjegyző
87/2011. (IX.13.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
5.1. 889201-1 gyermekjóléti szolgáltatás
5.2. 889924-1 családsegítés
5.3. 889921-1 szociális étkeztetés
5.4. 889922-1 házi segítségnyújtás
5.5. 841901-1 önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások elszámolásai
5.6. 890441-1 rövid időtartamú közfoglalkoztatás
5.7. 890442-1 bérpótló juttatásra jogosult hosszabb időtartamú foglalkoztatás
5.8. 890443-1 egyéb közfoglalkoztatás

Határidő: 2011. október 14.
Felelős: polgármester, körjegyző
88/2011. (IX.13.) 1.) Uzsa Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
A Képviselőtestület az Általános Szerződési Feltételeket az alábbiak szerint elfogadja:

a.) a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át, (49.875 Ft-ot) nem haladja meg, 

b.) az ösztöndíj mértéke: 5000 Ft/fő/hó.

2. Uzsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3. Uzsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatot aláírja, s a körjegyző közreműködésével megtegye a szükséges intézkedéseket a pályázat kiírására és elbírálására.

4. Uzsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, tegyen intézkedést annak érdekében, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az ösztöndíjak fedezete betervezésre kerüljön.

Határidő: 2011. október 14.
Felelős: polgármester, körjegyző