"Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat


Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat megalakulásával Lesenceistvánd-Lesencefalu-Uzsa, Lesencetomaj, Balatonederics-Nemesvita Településeken a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés mellett az alapellátási formák közül 2007. január 31-től bevezetésre került a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátások  
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységében figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, valamint feladatai közé tartozik a gyermekek testi, lelki egészsége fejlődésének, családban történő nevelésének elősegítése.                                                                                                                                                 
Célja, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése a családi környezetébe. Igényelheti bármely gyermeket nevelő család, szülő, vagy maga a gyermek a kiskorú (fiatalkorú) egészséges fejlődésének biztosítása érdekében.

A családsegítő szolgáltatás feladata a mentális, életvezetési, szociális gondokkal küzdő személyek, családok segítése. Igényelheti bárki, kiemelten munkanélküli, adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdő, illetve fogyatékos, krónikus-, pszichiátriai-, szenvedélybeteg személy. 
Célja, hogy a családok illetve az egyének szociális és mentálhigiénés problémáik megoldásához megfelelő segítséget kapjanak. A családsegítés sokrétű, komplex segítő szolgáltatás, amelynek keretébe tartozik többek között a család életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárása és közreműködés azok megszüntetésében; segítő beavatkozás krízishelyzetekben; természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése. A családgondozók a településeken a fogadóórák idejében lehetőséget biztosítanak személyes, bizalmas találkozás keretében a problémák megbeszélésére, segítséget nyújtanak a hivatalos ügyintézésben, illetve egyéb információkkal, gyermeknevelési, életvezetési, életmód tanácsokkal segítik a klienseket.
Elérhetőségek:
cím: 8318 Lesencetomaj, Kossuth Lajos u. 91.
telefon: 06-87/436-774
mobil:
- Nagy Renáta intézményvezető 70/953-7451
- Gábor Oszkárné családsegítés családgondozója 20/213-4638

 
Fogadóórák Időpont Helyszín
Lesencefalu Hétfő 9.00-10.30 Polgármesteri Hivatal
Lesencefalu, Kossuth u. 46.
Lesencetomaj Hétfő 11.00-12.30 "Együtt Egymásért" Iroda
L.tomaj, Szent István park 1.
Uzsa Kedd 8.00-9.30 Polgármesteri Hivatal
Uzsa, Lázhegy u. 19.
Lesenceistvánd Kedd 10.00-11.30 Művelődési Ház
L.istvánd, Kossuth u. 91.
Balatonederics Szerda 11.00-12.30 Polgármesteri Hivatal
B.ederics, Kossuth u. 84.
Nemesvita Szerda 13.00-14.30 Könyvtár-Teleház
Nemesvita, Dózsa Gy. u.
Hegymagas Csütörtök 9.00-10.30 Polgármesteri Hivatal
Hegymagas, Szigligeti u. 13.
Szigliget Csütörtök 11.00-12.30 Polgármesteri Hivatal
Szigliget, Kossuth u. 54.