Elérhetőségi adatok

Gutmájer Mónika - igazgatási előadó

 • hagyaték (Lesenceistvánd, Uzsa települések vonatkozásában)
 • kereskedelem, vendéglátás, telephely, szálláshely (működési engedélyek, fizetővendéglátó engedélyek Lesenceistvánd,
  Uzsa települések vonatkozásában)
 • vadkár bejelentés
 • anyakönyvvezetés
 • személyi adat- és lakcímnyilvántartás
Telefon: 87/436-151 (21-es mellék) 
E-mail: igazgatas2@lesenceistvand.hu  kozoshivatal@lesenceistvand.hu 

Némethné Riba Erika - pénzügyi - , számviteli - és munkaügyi ügyintéző

 • pénzügyi igazgatás (Lesenceistvándi KÖH, Lesenceistvánd Község Önkormányzata, Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása, Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda, Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény)
Telefon: 87/436-151 (16-es mellék)  
E-mail: penzugy3@lesenceistvand.hu

Molnár Szabolcs - adóügyi vezető tanácsos

 • adó- és értékbizonyítvány
 • adóeljárás, adózás rendje
Telefon: 87/436-151 (11-es mellék)  
E-mail: adougyek@lesenceistvand.hu

Takácsné Barnaházi Rita - szociális ügyintéző

 • szociális ellátás
 • gyermek- és ifjúságvédelem
 • gyámügy
 • munkaügyi igazgatás (Lesenceistvándi KÖH, Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat)
Telefon: 87/436-151 (22-es mellék)
E-mail: szocugyek@lesenceistvand.hu

Szalainé Lakatos Adrien - pénzügyi-, számviteli ügyintéző

 • pénzügyi igazgatás (Uzsa Község Önkormányzata)
 

Pappné Enyingi Anikó - pénzügyi ügyintéző

 • pénzügyi igazgatás Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Bicsérdi Borbála – igazgatási előadó

 • ügyiratkezelés
 • Képvisleő-testületi ülések (Lesencesitvánd Község Önkormányzata, Uzsa Község Önkormányzata, Lesenceistvánd, Uzsa, Zalahaláp KÖH, Lesenceistvánd-Uzsa KÖH, Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása, Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás)
 • munkaügyi igazgatás Lesenceistvánd Község Önkormányzata, Uzsa Község Önkormányzata, Lesenceistvánd-Uzsa Óvodafenntartó Társulás, Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda, Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény, Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
Telefon: 87/436-151 (23-es mellék)

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hétfő 13.00-16.00
Szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek 8.00-12.00
Kedd, csütörtök Nincs ügyfélfogadás!

Pénztári órák
Hétfő: 13.00-15.00
Szerda: 8.00-11.00

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjének ügyfélfogadási rendje

Hétfő 8.00-12.00
Szerda 8.00-16.00
Péntek 8.00-12.00

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
polgármesterének fogadóórája

Minden hétfő 8.00-10.00

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségei

Székhely: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.
levelezési cím: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.
telefon: 06-87/436-151
fax: 06-87/436-151 (30-as mellék)
e-mail: kozohivatal@lesenceistvand.hu
honlap: www.lesenceistvand.hu
www.zalahalap.hu
www.uzsa.hu
Zalahalápi kirendeltség: 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.
telefon: 06-87/413-233
e-mail: titkarsag@zalahalap.hu