ÉRTESÍTÉS

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 9.), Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2011. (II. 9.), Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 9.), Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 19.) számú határozata alapján értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskolába a 2011-2012-es tanévre az első osztályosok beíratása 2011. április 5-én (kedden) 8 – 16. óra és 2011. április 6-án (szerdán) 8 – 16. óra között lesz a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskolában (Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.).

Pótbeíratás: 2011. április 13-án (szerdán) 8-16. óráig

A beíratásra kérem vigyék magukkal:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- óvodai szakvéleményt
- TAJ számot tartalmazó igazolványt
- diákigazolványra 550,- Ft-ot
- 1 db igazolványképet

Lesenceistvánd, 2011. március 3.

Dr. Takács Nóra sk.
körjegyző