Lakossági tájékoztató a Balaton-térségi ivóvízellátás korszerűsítését célzó kiemelt regionális beruházásról

Tisztelt érintett felhasználóink!

2022 márciusában indult annak a nagyszabású fejlesztésnek az előkészítése, amely a
Közép-Dunántúl ivóvízellátásának korszerűsítését célozza. A Balaton és térsége
ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés nevet viselő, 3,2 milliárd
forint uniós támogatásból megvalósuló projekt keretében zajlanak a beruházás tervezési
feladatai, melyhez kapcsolódóan a szakemberek egyeztetnek az illetékes
önkormányzatokkal, és felkeresik az érintett ingatlanok tulajdonosait.
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. projektjét a magyar kormány idén január elején
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
A balatoni térséget és a somogyi háttértelepüléseket minőségi ivóvízzel ellátó, tervezési
szakaszban lévő fejlesztés keretében az évtized végéig
• kiválthatják a korszerűtlen, gazdaságtalanul és környezetterhelő módon
üzemeltethető felszíni vízkivételi műveket és egy új, korszerű vezetékrendszer
megépítésével az elavult, teljes felújításra szoruló regionális vízvezeték-hálózatot;
• és a jelenlegi, a tóból történő költséges felszíni vízkivétel helyett karsztvízzel, illetve a
Mura folyó parti szűrésű vizével állíthatják majd elő, technológiai vegyszer
alkalmazása nélkül, energiatakarékosan, fenntartható és környezetkímélő módon az
érintett több százezer állandó lakos és a tóhoz látogató nyaraló ivóvizét.
Megszűnhet tehát a Balatonból történő vízkivétel, helyette a tótól északra fekvő nyirádi
karsztvízbázis termelésnövelésével, valamint a kincsesbánya-rákhegyi karsztvízbázisok,
továbbá a Mura folyó bevonásával oldhatják meg a térség vízellátását. Utóbbi a Balaton déli
parti településeit, valamint a somogyi háttértelepüléseket láthatja majd el ivóvízzel.
A fejlesztés során a karsztvízbázisokat a megújulóképességük figyelembevételével
hasznosítják majd, ügyelve rá, hogy a vízkilépés és az utánpótlódás egyensúlyban maradjon.
A délnyugati határnál található Mura esetében fontos szempont, hogy a folyó megőrizze
természetes élőhelyi értékeit, biológiai sokféleségét, és csak a jelentős szabad vízhozamát
hasznosítsák ivóvízként.
A projekt keretében a „P&B AQUA” Kutatási, Fejlesztési és Műszaki Tanácsadó Zrt. által
vezetett konzorcium
• elkészíti a szükséges terveket, hatástanulmányokat, technológiai tervezési és
méretezési számításokat, vizsgálati dokumentációkat, modellezéseket;
• megszerzi a megvalósításhoz szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat;

• azonosítja az érintett területeket, elkészíti a vízvezetési szolgalmi joggal és a
területszerzéssel kapcsolatos dokumentációkat.
A tervezési feladatok megvalósítása érdekében megbízott szakemberek a várhatóan 2023.
november végéig tartó időszakban személyesen keresik fel az érintett települési
önkormányzatokat.
A jelenleg zajló előkészítés a lakosságot közvetlenül annyiban érinti, hogy a tervezők
megkeresik a megépítendő ivóvízvezeték-hálózat által érintett ingatlanok tulajdonosait a
vízvezetési szolgalmi jogi megállapodások megkötése érdekében. Ezenkívül az előkészítés
során járják be a tervezett nyomvonalat a terepfelvételeket készítő geodéták és a
talajmechanikai szakemberek, akik kis átmérőjű fúrásokkal vesznek talajmintákat – ehhez
kapcsolódóan tisztelettel kérik a lakosokat, hogy támogassák munkájukat az érintett
területekre való belépés biztosításával.
Fontos hangsúlyozni, hogy
• nem része a projektnek az elosztó hálózatokat és az új felhasználói bekötéseket érintő
munkák tervezése és megvalósítása – a projekt keretében kizárólag egy korszerű
regionális ivóvízvezeték-rendszer megépítésének tervezése és műszaki előkészítése
történik meg;
• nem része a projektnek a mezőgazdasági célú öntözővíz-ellátás biztosítása – a projekt
keretében csak az öntözővíz vízkivételének lehetőségét vizsgálják meg a murai
vízkivételnél, a karsztvízből történő öntözés lehetőségének megteremtése fel sem
merült;
• nem része a projektnek a Balaton vízpótlása, ugyanakkor a beruházás kedvezően hat
majd a tó vízszintjére a jelenleg az ivóvíz előállításához szükséges felszíni vízkivételek
megszűnése miatt;
• nem része a projektnek továbbá a Velencei-tó vízpótlása sem.
A jelenlegi, 3,2 milliárd forint értékű, uniós finanszírozású KEHOP-projekt befejezését
követően, a beruházás tervezési feladatainak lezárultával következhet a megvalósítási
szakasz, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása, majd
maga a kivitelezés, az ahhoz szükséges pénzügyi források biztosítását követően.
A jelenlegi becslések szerint több száz milliárdos nagyságrendű beruházás optimális esetben
az évtized végéig valósulhat meg, eredményeként költség- és energiatakarékosabb módon,
környezetkímélőbb technológiával, és korszerű távfelügyeleti rendszerrel lesz biztosítható a
Balaton-régió vízellátása kiváló minőségű ivóvízzel.
További információk a projektről, valamint az érintett települések listája a DRV honlapján
találhatók. Kérdéseiket a sajto@drv.hu e-mail-címre küldhetik.
A DRV Zrt.-ről

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) az ország területileg legnagyobb víziközmű-
szolgáltatója, amely 378 településen több mint 856 ezer ember ivóvízellátását biztosítja,

továbbá 220 településen közel 643 ezer ember számára gondoskodik a szennyvíz elvezetéséről
és tisztításáról. A többségi állami tulajdonú vállalat Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém
és Zala vármegyében szolgáltat.