P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
Uzsa Község Önkormányzat képviselő – testülete pályázatot hirdet aktív korú munkavállalók részére az Önkormányzat hivatalában


adminisztrátori
munkakör betöltésére.


Az alkalmazás napi 4 óra munkaidőkeretben (részmunkaidő) történik. Az alkalmazásra irányadó jogszabály a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.


Alkalmazás feltételek:


- legalább középfokú (érettségi) iskolai végzettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
- legalább „B” kategóriás érvényes vezetői engedély.
- saját gépjármű munkakörhöz kapcsolódó használatának vállalása.
- egészségügyi alkalmasság
Az alkalmazási feltételeket igazoló dokumentumokat másolatban csatolni kell, a gépjármű használatra vonatkozó nyilatkozatot a pályázatban kell megtenni.


Nyilatkozni kell írásban arra is, hogy a pályázó kéri e a pályázata zárt ülésen való megtárgyalását, vagy hozzájárul nyílt ülésen való tárgyaláshoz!


Az alkalmazás elbírálásakor előnyt jelent:
- helyismeret


Munkabér: jogszabályban meghatározott garantált illetmény időarányos része


Ellátandó kiemelt feladatok:
  • Lakossági ügyintézés segítése, információ adás
  • Kapcsolattartás a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatallal (számlák, levelek átadása, átvétele)
  • A polgármester feladatkörébe tartozó ügyek előkészítése, (levelezés, telefonos egyeztetés)
  • A tervezett falu újság összeállítása, szerkesztésében közreműködés


A pályázatot 2019. december 9. napján 12.00 óráig beérkezően kell eljuttatni a 8320 Uzsa, Lázhegy u.21 címre írásban, lezárt borítékban személyesen, vagy postai úton.


Érdeklődni: 06 30 661 3833 hívó számú telefonon lehet.
A pályázat megjelenési helye:


- önkormányzati hirdetőtábla
- www.uzsa.hu honlapon


A pályázatokat Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.
 
Cimkék: