TÁJÉKOZTATÓ UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere, melynek rendjéről a többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezik. A többször módosított 1991. évi XX. törvény 138. §-a kimondja, hogy a képviselőtestület gazdálkodási feladata és hatásköre meghatározni gazdasági programját, megalkotni a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról a polgármester gondoskodik, aki a féléves gazdálkodás végrehajtásáról köteles beszámolni a Képviselőtestületnek.

Az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolót letölthető innen.