Be nem jelentett kutak engedélyeztetése 2018. december 31-ig

A 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító
vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás során a fennmaradási
engedélyre vonatkozó általános szabályok érvényesek azzal a lényeges különbséggel, hogy
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (7)
bekezdése alapján:

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét
megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító
vízilétesítményt, ha
a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.”


A fenti jogszabályi módosítással a jogalkotó azt kívánja elérni, hogy 2018. december 31.
napjáig a kérelmezők a 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt
biztosító vízilétesítményük további üzemeltetéséhez szankció alkalmazása nélkül juthassanak
vízjogi fennmaradási engedélyhez. Az engedélyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország
területén a vízkivételt biztosító vízilétesítmények vonatkozásában a jogkövető magatartás
erősödjön, továbbá a vízgazdálkodási célok és a vizek jó állapotának megőrzése
megvalósuljon. Ennek megfelelően ismertté váljon a vízhasználatok pontos mennyisége és
biztosított legyen a vízkészlet igénybevétele után a járulék megfizetése, illetve a hatósági
felügyelet.

Továbbé részletek a csatolt dokumentumban.