9/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról