Rendeletek társadalmi egyeztetése

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet 37/A §-a alapján közvetlen egyeztetésre bocsátom Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló …./2012. (….)önkormányzati rendelet tervezetet.
 
A tervezet véleményezési határideje: 2012. szeptember 01.
 
  
Véleményezése az alábbi elektronikus levélcímen lehetséges:  korjegyzoseg@lesenceistvand.hu
 
A talajterhelési díjról szóló rendelet tervezete itt elérhető.