Testületi ülések

2013. évi képviselő-testületi ülések

  
 október 09-i
rendkívüli nyilvános ülés
 
Az ülés helye: Uzsa Önkormányzati Hivatal (Uzsa, Lázhegy u. 21.)

NAPIREND

Nyilvános ülés keretében:
 
 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat benyújtásának, elbírálásának helyi szabályairól szóló Szabályzat elfogadására javaslat 
  Előterjesztő: Perger István alpolgármester
 2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról szóló 10/2003.(IX.15.) rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotására javaslat
  Előterjesztő: Perger István alpolgármester
 3. Szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez önrész 
  biztosítása
  Előterjesztő: Perger István alpolgármester
 4. 2013. évi lakossági víz - és csatornaszolgáltatás támogatása igényléséhez 
  pályázat beadása
  Előterjesztő: Perger István alpolgármester
   
A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztések letölthetők innen.
 
szeptember 12-i
nyilvános ülés 
Az ülés helye: Lesenceistvánd Művelődési Ház tanácskozó terme (Lesenceistvánd, Kossuth u. 91.)
 
N a p i r e n d

Nyilvános ülés keretében:
 
 1. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi féléves beszámolója
  Előterjesztő: Perger István alpolgármester
 2. A közös fenntartású óvodába bejáró óvodás gyermekek utaztatásával kapcsolatos technikai kérdések egyeztetése ( kísérő biztosítása)
  (szóbeli előterjesztés)
  Előterjesztő: Perger István alpolgármester
   
A napirendhez kapcsolódó írásbeli előterjesztés letölthető innen.
 
szeptember 05-i
rendkívüli nyilvános ülés 
Az ülés helye: Uzsa Önkormányzati Hivatal (Uzsa, Lázhegy u.21.)
 
Nyilvános ülés napirendje:
 1. Kovács Károly polgármester temetésével kapcsolatos döntés meghozatala
  (szóbeli előterjesztés)
  Előterjesztő: Perger István alpolgármester
   
 
 augusztus 29-i ülés
Az ülés helye: Uzsa Önkormányzati Hivatal (Uzsa, Lázhegy u. 21. )

N a p i r e n d

Nyilvános ülés keretében:
 
 1. Az önkormányzat tulajdonát képező élelmiszerbolt – 513. hrsz-ú - bérbevételi ajánlatának megtárgyalása
  Előterjesztő: Perger István alpolgármester
Zárt ülés keretében:
 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
  Előterjesztő: Perger István alpolgármester
   
A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztések letölthetők innen.
 
 augusztus 14-i
nyilvános ülés
Az ülés helye: Lesenceistvánd Közös Önkormányzati Hivatal (Lesenceistvánd , Kossuth u. 145 )

N a p i r e n d

Nyilvános ülés keretében:
 
 1. Az önkormányzat tulajdonát képező közterületeken történő filmforgatás feltételeiről szóló rendelettervezet
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 2. A települési értéktár létrehozására javaslat
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 3. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámleépítés támogatása iránti pályázat benyújtásához határozat meghozatala
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztések letölthetők innen.
 
 június 25-i
nyilvános ülés
Az ülés helye: Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme
( Lesenceistvánd , Kossuth u. 145 .)
 
N a p i r e n d
 
Nyilvános ülés keretében:
 
 1. A Lesencéktől a Balatonig Térségfejlesztő Társulás Egyesület kérelme
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 2. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Iskola fenntartó önkormányzatok közötti megállapodás jóváhagyása
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 3. Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 4. A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránti eljárásban hiánypótlás teljesítése
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 5. A Basalt – Középkő Kőbányák Kft. robbantási engedély kérelme (szóbeli előterjesztés)
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztések letölthetők innen.
 
 május 28-i
nyilvános ülés
Az ülés helye: Lesenceistvánd önkormányzati hivatal tanácskozó terme
 
Nyilvános ülés napirendje:
 1. Beszámoló a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységek ellátásáról
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 2. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása 
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyon hasznosításáról szóló rendelet módosítására javaslat
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 4. Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztések letölthetők innen.
  
 április 15-i
nyilvános ülés
Az ülés helye: Lesenceistvánd Önkormányzat tanácskozó terme
 
Nyilvános ülés napirendje:
 1. Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat 
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 2. Az önkormányzat és intézményei 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására, és a pénzmaradvány felosztására javaslat 
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
 3. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadására javaslat
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket letölthetők innen.
  
március 26-i
nyilvános ülés
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Zalahaláp
 
A nyilvános ülés napirendje:
 1.  A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 12/2006.(VI.30.) Kt. rendelet módosítására javaslat 
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
 2. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása feladatainak ellátásával kapcsolatos megállapodások jóváhagyására javaslat
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
 3. Lakások- és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjainak felülvizsgálatára javaslat
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
 4. 2013. évi Munkaterv elfogadására javaslat
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
 5. Vegyes ügyek, bejelentések
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
    
A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztések letölthetők innen.
 
február 12-i (kedd)
nyilvános ülés
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Uzsa (16.00 óra)
 
A nyilvános ülés napirendje:
 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésére javaslat, rendelet elfogadása
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
 2. Uzsa Község önkormányzati rendelete szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
 3. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tapolcai Járási Katasztrófavédelmi Megbízott támogatási kérelme
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
   
 4. A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester szabadságának engedélyezése
  Előterjesztő: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
   
 5. Beszámoló a helyi adók 2012. évi teljesítéséről
  Előterjesztő : Dr. Gelencsér Ottó jegyző
   
A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztések letölthetők innen.
 
január 16-i
rendkívüli nyilvános ülés
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Uzsa
 
A nyilvános ülés napirendje:
 1. Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve 
  Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
 
A napirendekhez kapcsolódó írásbeli előterjesztések letölthetők innen.