Részletek és napirend: https://uzsa.hu/letoltheto/uzs...
VVRMFK hírlevél: https://uzsa.hu/sites/default/...
Csalástípusokról: https://kiberpajzs.hu/csalasti...
Veszprém vármegyei rendőrség: https://www.facebook.com/peopl...
Részletek a DRV oldalán és a csatolt mellékletben.
Tisztelt Kutyatulajdonosok!

Elektronikusan következő felületen tudják kutyájukat bejelenteni:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugy...
Segítség a kitöltéshez:
  • Az önkormányzat keresőbe írja be "UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"-t, majd nyomja meg a "Kiválaszt" gombot.
  • Az űrlap keresőbe kérem, írja be a "Ebösszeíró adatlap"-ot, majd nyomja meg az "Űrlap kereső" gombot.
  • Az oldal alján megjelenő adatlapnál válassza ki kérem az "ONLINE KITÖLTÉS" lehetőséget.
https://azbeszt.nhkv.hu oldalon regisztrálva lehet  kérni az azbesztmentesítést. 

Az oldalon "Információk" menüpontban lehet részletes tájékoztatást kapni. A pályázatra 2023.07.14-től lehet jelentkezni.

Az NHKV Zrt. a pályázat megvalósításához az Energiaügyi Minisztériumtól kapott támogatást a Tiszta Ország Program keretében. A program a jogszerű hulladéklerakás támogatását, ezzel az illegális hulladéklerakás megelőzését és az illegálisan lerakott hulladéklerakók felszámolását kívánja elérni.

Azbeszt

Az azbeszt a természetben is előforduló hőszigetelő, tűzálló, savaknak ellenálló, olcsó, hajlékony és rugalmas anyag. A 20. század második felében számos helyen felhasználták, többek között az építőiparban tetőfedésre, burkolásra és szigetelésre stb.

Miért szükséges eltávolítani az azbesztet?

Az azbesztet az időjárás és a légszennyezés kikezdi, sérülhet a felülete. A felületi kopás következtében rostszálak szabadulnak fel, amelyek a levegőben szállnak. Az azbesztszálak belégzése egészségkárosodást okoz, és többféle betegség kialakulásában is szerepet játszik. Ezért Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az építőiparban az azbesztet. Épületek bontásakor törvények írják elő az azbeszttartalmú építőanyag szakszerű bontását és az azbesztmentesítést.

Lakossági LED-csereprogram keretében ingyen izzókhoz juthat, melyekkel csökkentheti a villanyszámláját!

Regisztráció végső időpontja: 2023.augusztus 15. (kedd)

Információk és regisztráció: https://www.ledcsere.hu

Kérdések és válaszok: https://www.ledcsere.hu/faq

A Gondosóra program Magyarország Kormánya által elindított ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető jóléti szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérési szándékukat.

A Gondosóra program, egy 0–24 órás Diszpécserszolgálat és a kontaktszemélyek (családtag, szomszéd, vagy barát, vagy akár opcionálisan szociális gondozó) bevonásával működő, Európában egyedülálló program. Mérföldkőnek és jelentős támogatásnak számít az idősgondozás területén: nagy segítséget jelent nemcsak azoknak, akik használják az eszközt, hanem biztonságot és megnyugvást nyújt a felhasználó családjának, szeretteinek, hozzátartozóinak is, tudva, hogy a segítség és a biztonság egy gombnyomásra elérhető.

A Gondosóra programban megvalósuló szolgáltatás és a jelzőeszköz INGYENES, Magyarország minden településén hozzáférhető a hét minden napján és órájában.

Az óra ingyenes igénylését a
https://gondosora.hu  oldalon lehet kezdeményezni jobb felső sarokban a "Regisztráció" gombra kattintva.

Tisztelt érintett felhasználóink!

2022 márciusában indult annak a nagyszabású fejlesztésnek az előkészítése, amely a
Közép-Dunántúl ivóvízellátásának korszerűsítését célozza. A Balaton és térsége
ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés nevet viselő, 3,2 milliárd
forint uniós támogatásból megvalósuló projekt keretében zajlanak a beruházás tervezési
feladatai, melyhez kapcsolódóan a szakemberek egyeztetnek az illetékes
önkormányzatokkal, és felkeresik az érintett ingatlanok tulajdonosait.
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. projektjét a magyar kormány idén január elején
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
A balatoni térséget és a somogyi háttértelepüléseket minőségi ivóvízzel ellátó, tervezési
szakaszban lévő fejlesztés keretében az évtized végéig
• kiválthatják a korszerűtlen, gazdaságtalanul és környezetterhelő módon
üzemeltethető felszíni vízkivételi műveket és egy új, korszerű vezetékrendszer
megépítésével az elavult, teljes felújításra szoruló regionális vízvezeték-hálózatot;
• és a jelenlegi, a tóból történő költséges felszíni vízkivétel helyett karsztvízzel, illetve a
Mura folyó parti szűrésű vizével állíthatják majd elő, technológiai vegyszer
alkalmazása nélkül, energiatakarékosan, fenntartható és környezetkímélő módon az
érintett több százezer állandó lakos és a tóhoz látogató nyaraló ivóvizét.
Megszűnhet tehát a Balatonból történő vízkivétel, helyette a tótól északra fekvő nyirádi
karsztvízbázis termelésnövelésével, valamint a kincsesbánya-rákhegyi karsztvízbázisok,
továbbá a Mura folyó bevonásával oldhatják meg a térség vízellátását. Utóbbi a Balaton déli
parti településeit, valamint a somogyi háttértelepüléseket láthatja majd el ivóvízzel.
A fejlesztés során a karsztvízbázisokat a megújulóképességük figyelembevételével
hasznosítják majd, ügyelve rá, hogy a vízkilépés és az utánpótlódás egyensúlyban maradjon.
A délnyugati határnál található Mura esetében fontos szempont, hogy a folyó megőrizze
természetes élőhelyi értékeit, biológiai sokféleségét, és csak a jelentős szabad vízhozamát
hasznosítsák ivóvízként.
A projekt keretében a „P&B AQUA” Kutatási, Fejlesztési és Műszaki Tanácsadó Zrt. által
vezetett konzorcium
• elkészíti a szükséges terveket, hatástanulmányokat, technológiai tervezési és
méretezési számításokat, vizsgálati dokumentációkat, modellezéseket;
• megszerzi a megvalósításhoz szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat;

• azonosítja az érintett területeket, elkészíti a vízvezetési szolgalmi joggal és a
területszerzéssel kapcsolatos dokumentációkat.
A tervezési feladatok megvalósítása érdekében megbízott szakemberek a várhatóan 2023.
november végéig tartó időszakban személyesen keresik fel az érintett települési
önkormányzatokat.
A jelenleg zajló előkészítés a lakosságot közvetlenül annyiban érinti, hogy a tervezők
megkeresik a megépítendő ivóvízvezeték-hálózat által érintett ingatlanok tulajdonosait a
vízvezetési szolgalmi jogi megállapodások megkötése érdekében. Ezenkívül az előkészítés
során járják be a tervezett nyomvonalat a terepfelvételeket készítő geodéták és a
talajmechanikai szakemberek, akik kis átmérőjű fúrásokkal vesznek talajmintákat – ehhez
kapcsolódóan tisztelettel kérik a lakosokat, hogy támogassák munkájukat az érintett
területekre való belépés biztosításával.
Fontos hangsúlyozni, hogy
• nem része a projektnek az elosztó hálózatokat és az új felhasználói bekötéseket érintő
munkák tervezése és megvalósítása – a projekt keretében kizárólag egy korszerű
regionális ivóvízvezeték-rendszer megépítésének tervezése és műszaki előkészítése
történik meg;
• nem része a projektnek a mezőgazdasági célú öntözővíz-ellátás biztosítása – a projekt
keretében csak az öntözővíz vízkivételének lehetőségét vizsgálják meg a murai
vízkivételnél, a karsztvízből történő öntözés lehetőségének megteremtése fel sem
merült;
• nem része a projektnek a Balaton vízpótlása, ugyanakkor a beruházás kedvezően hat
majd a tó vízszintjére a jelenleg az ivóvíz előállításához szükséges felszíni vízkivételek
megszűnése miatt;
• nem része a projektnek továbbá a Velencei-tó vízpótlása sem.
A jelenlegi, 3,2 milliárd forint értékű, uniós finanszírozású KEHOP-projekt befejezését
követően, a beruházás tervezési feladatainak lezárultával következhet a megvalósítási
szakasz, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása, majd
maga a kivitelezés, az ahhoz szükséges pénzügyi források biztosítását követően.
A jelenlegi becslések szerint több száz milliárdos nagyságrendű beruházás optimális esetben
az évtized végéig valósulhat meg, eredményeként költség- és energiatakarékosabb módon,
környezetkímélőbb technológiával, és korszerű távfelügyeleti rendszerrel lesz biztosítható a
Balaton-régió vízellátása kiváló minőségű ivóvízzel.
További információk a projektről, valamint az érintett települések listája a DRV honlapján
találhatók. Kérdéseiket a sajto@drv.hu e-mail-címre küldhetik.
A DRV Zrt.-ről

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) az ország területileg legnagyobb víziközmű-
szolgáltatója, amely 378 településen több mint 856 ezer ember ivóvízellátását biztosítja,

továbbá 220 településen közel 643 ezer ember számára gondoskodik a szennyvíz elvezetéséről
és tisztításáról. A többségi állami tulajdonú vállalat Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém
és Zala vármegyében szolgáltat.
További információk a csatolmányban találhatók.
Cimkék: 
Letölthető: https://uzsa.hu/letoltheto/8_2...
 

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022 (XI.10) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 10. § (1) bekezdésben, a 25. § (3) bekezdés, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) E rendelet célja, hogy a szociális tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.
(2) Ezen rendelet hatálya Uzsa Község Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki.
(3) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.
2. A támogatás feltételei
2. §
(1) A jogosult részére az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként – háztartásonként legalább 2 m3, legfeljebb 5 m3 – tűzifát biztosíthat.
(2) Szociális rászorultság esetén a szociális célú tűzifa támogatás annak a személynek adható, aki létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező háztartásában az
a) egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető.
(3) A kérelem elbírálásánál kiemelten kell kezelni:
a) az aktív korúak ellátására,
b) az időskorúak járadékára,
c) az adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
d) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, a lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatásra jogosult személyt, valamint
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.
(4) A szociális célú tűzifa juttatásban részesülő személytől ellenszolgáltatás nem kérhető.
3. Eljárási szabályok
3. §
(1) A szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmet 2022. november 30-ig lehet benyújtani.
(2) A kérelmet az erre a célra rendszeresített és e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalban.(a továbbiakban: Hivatal)
4. §
(1) A kérelem elbírálásakor a jövedelem számításánál irányadó időszakra a Szoctv. 10. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. A jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.
5. §
(1) Nincs szükség igazolásra, ha az adatok a Hivatal nyilvántartásában fellelhetőek.
(2) A benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján a szociális célú tűzifára való jogosultságról – átruházott hatáskörben – a polgármester egyedi határozattal dönt.
(3) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.
(4) A szociális tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény 2 példányban történő aláírásával igazolja, melynek egy példánya a jogosultat illeti meg. A tűzifa elszállításából származó költségeket a települési önkormányzat viseli.
4. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítése
6. §
(1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A polgármester a kötelezett kérelmére a határozatát egy ízben méltányosságból módosíthatja.
(3) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett – a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Hivatalban benyújtott vagy postai úton eljuttatott – illetékmentes –fellebbezéssel lehet élni.
5. Hatályba léptető rendelkezések
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. március 31. napján hatályát veszti.

 
Táborosi László Farkas Alexandra
polgármester jegyzőZáradék:A rendelet 2022. november 10. napján kihirdetésre került.


Farkas Alexandra
jegyző


 

Oldalak