A 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító
vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás során a fennmaradási
engedélyre vonatkozó általános szabályok érvényesek azzal a lényeges különbséggel, hogy
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (7)
bekezdése alapján:

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét
megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító
vízilétesítményt, ha
a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.”


A fenti jogszabályi módosítással a jogalkotó azt kívánja elérni, hogy 2018. december 31.
napjáig a kérelmezők a 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt
biztosító vízilétesítményük további üzemeltetéséhez szankció alkalmazása nélkül juthassanak
vízjogi fennmaradási engedélyhez. Az engedélyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország
területén a vízkivételt biztosító vízilétesítmények vonatkozásában a jogkövető magatartás
erősödjön, továbbá a vízgazdálkodási célok és a vizek jó állapotának megőrzése
megvalósuljon. Ennek megfelelően ismertté váljon a vízhasználatok pontos mennyisége és
biztosított legyen a vízkészlet igénybevétele után a járulék megfizetése, illetve a hatósági
felügyelet.

Továbbé részletek a csatolt dokumentumban.

Cimkék: 
Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2017. évi kéményseprőipari  sormunka elvégzésének tervezett idejét megyei bontásban elkészítette.

A tervezett sormunka a kéményseprőipari szerv vagy kéményseprőipari szolgáltató megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból végzett ellenőrző tevékenysége, amely kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára.

2016. július elsejétől ez a tevékenység a kéménytulajdonosok részére – a természetes személyek tulajdonában lévő ingatlanokhoz tartozó égéstermék-elvezetők esetében – a kéményseprő által megajánlott első két időpontban ingyenes.

A tervezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés előtt hirdetmény útján értesítik a lakosságot.

A kéményseprőipari sormunka elvégzését Uzsa településen a következő időpontban tervezik: 
 
Település Sormunka időpontja
Uzsa 2017. augusztus 28.

 Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a kéményseprőipari szerv lakossági honlapján
- www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu - elérhető.
Hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Fábián Alexandra
Veszprém megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/ 377-4272, drfabianalexandra@gmail.com

Veszprémi Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. I./107., Tel.: 06 88/401-110
2017. február 6-án 8.00 – 12.00 óra között
2017. február 13-án 8.00 - 12.00 óra között
2017. február 20-án 8.00 - 12.00 óra között

Közösségi Ház Balatonfüred, Kossuth u. 3.  87/343-633
2017. február 27-én 8.30-12.30 óra között
Veszprémi Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. I./107., Tel.: 06 88/401-110
2017. március 6-án 8.00 – 12.00 óra között
2017. március 13-án 8.00 - 12.00 óra között
2017. március 20-án 8.00 - 12.00 óra között

PÁPA, Polgármesteri Hivatal, Fő  u. 5.  89/515-023
2017. március 27. 9:00-13:00

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Fábián Alexandra

Veszprém megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/ 377-4272, drfabianalexandra@gmail.com

 

Veszprémi Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. I./107., Tel.: 06 88/401-110

2016. december 9-én 8.00 – 12.00 óra között

2016. december 12-én 8.00 - 12.00 óra között

2016. december 19-én 8.00 - 12.00 óra között

 

Polgármesteri Hivatal

AJKA, Szabadság tér 12. Fekete I. terem

2016. december 5-én 8.00-12.00 óra között 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Fábián Alexandra

Veszprém megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/ 377-4272, drfabianalexandra@gmail.com

 

Veszprémi Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. I./107., Tel.: 06 88/401-110

2017. január 2-án 8.00 – 12.00 óra között

2017. január 9-én 8.00 - 12.00 óra között

2017. január 16-án 8.00 - 12.00 óra között

2017. január 23-án 8.00 – 12.00 óra között

 

Polgármesteri Hivatal

ZIRC, Március 15. tér 12. 1. emeleti tárgyalóterem

2017. január 19-én 8.30-12.30 óra között

Veszprém Megye

Dr. Fábián Alexandra

06 30/377-4272
drfabianalexandra@gmail.com

Járási ügyfélfogadás

Gyermekjóléti Szolgálat 
8100 Várpalota, Kastélydomb út 6. Tel.: 06 88/470-705
2016. szeptember 26. 8:00-12:00

Október

Állandó ügyfélfogadás

Veszprém Megye Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8200 Veszprém, Kossuth utca 10. 1 emelet 107. Tel: 06 88/401-110
2016. október 3. 8:00-12:00
2016. október 10. 8:00-12:00 
2016. október 17. 8:00-12:00
2016. október 24. 8:00-12:00

Járási ügyfélfogadás

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Balatonalmádi, Városház tér 4. 
2016. október 7. 10:30-14:30

Friss információk: www.egyenlobanasmod.hu
További részletek és novemberi időpontok a csatolt meghívókban!
Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2016. szeptember 1-vel megkezdi a zöldhulladék begyűjtését.

A lehullott falevelek összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk! Ugyanis az így begyűjtésre kerülő zöldhulladék (fa- és bokornyesedék, nyírt fű,), ahelyett, hogy elégetnék  agy lerakóra kerülne, komposztálás után újra visszakerül a természetes körforgásba.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kerti hulladékot kizárólag tisztán, mindenféle ipari szennyeződéstől mentesen szíveskedjenek elhelyezni a konténerbe (műanyag, pet, fém, stb nélkül).

Azok a lakosok, akiknek az őszi gyűjtési időszakban a meghirdetett időpontok nem felelnek meg, a nyitvatartási napokon bevihetik zöldhulladékukat társaságunk Hulladékgyűjtő udvarába (8308 Zalahaláp, 010/42 hrsz, Regionális Hulladékkezelő  özpont mellett található), ahol kollégáink azt külön térítési díj nélkül átveszik.
Hulladékgyűjtő udvar nyitva tartása: Hétfőtől – Péntekig: 7:00-től – 15:00-ig.

A begyűjtés az alábbi körzetbeosztások alapján és időpontokban történik:


Település Kihelyezés időpontja: Szeptember 13, Október 11, November 08
ihelyezés helyszíne: Uzsa  Polgármesteri Hivatal szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett
Kihelyezett konténer darabszáma: 1 db 30 m3 
A pályázat révén az Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark irányító szervezeteként a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság védjegyet adományoz azoknak a jellegzetes helyi növényi és állati eredetű alapanyagokból készült termékeknek, illetve kézműves termékeknek, amelyek a geopark területén készülnek, kapcsolódnak a geopark földtudományi örökségéhez és előállításuk a természettel összhangban történik. Feltétel tehát, hogy az adott helyi termék – akár nevében, formájában, vagy pl. a terméken használt grafikával – kapcsolódjon a geopark földtani örökségéhez. Inspirációt adhat egy-egy, a geoparkra jellemző tájkép, jelenlegi vagy egykori földtani folyamat (pl. vulkanizmus), itt található kőzet, ősmaradvány, forrás, barlang, nevezetes szikla stb. A geopark földtani értékeiről a geopark weboldalán rövid összefoglaló olvasható.

A pályázattal a Bakony–Balaton Geopark földtani örökségének népszerűsítését, helyi alapanyagokból, helyi munkaerővel előállított termékek piacra jutását, a természettel harmonikus gazdálkodást és a fogyasztói kultúra emelését kívánjuk segíteni.

geopark földtudományi örökségéről összefoglaló leírás elérhető a geopark weboldalán.
Települések a geopark területén: letölthető lista

A pályázat beadási határideje 2016. július 14., 15:00 óra

További információ:
Knauer Anna geoturisztikai szakferens
tel.: +36 87/555-281 e-mail: knauer@geopark.hu Skype: knauer.bakony.balaton.geopark
H-Cs 7:30-16:00 P 7:30-13:30
A kétoldalas pályázati felhívás itt letölthető.
A pályázati adatlap itt letölthető.
A bírálati szempontok itt letölthetők.
A pályázható termékek áruosztályainak listája itt letölthető.
A pályázható termékek listája a nizzai osztályozás szerint itt letölthető.
védjegyhasználati szerződésminta itt letölthető.
A pályázat szabályzatában mellékletként szerepelnek a fenti dokumentumok. A pályázat szabályzata (szkennelve)itt letölthető.

Forrás: http://www.geopark.hu/aktualis...
 
Cimkék: 
Dr. Fábián Alexandra
Veszprém megyei egyenlőbánásmód-referens
Kapcsolat: 06 30/ 377-4272, drfabianalexandra@gmail.com
Weboldal: http://www.egyenlobanasmod.hu

ügyfélfogadás:

Június
Veszprémi Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. I./107., Tel.: 06 88/401-110

2016. június 6-án 8.00 – 12.00 óra között
2016. június 13-án 8.00 - 12.00 óra között
2016. június 20-án 8.00 - 12.00 óra között

Polgármesteri Hivatal
8500 PÁPA, Fő u. 12.
2016. június 27-én 8.00-12.00 óra között

Július
Veszprémi Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. I./107., Tel.: 06 88/401-110
2016. július 4-én 8.00 – 12.00 óra között
2016. július 11-én 8.00 - 12.00 óra között
2016. július 18-án 8.00 - 12.00 óra között

Polgármesteri Hivatal
8400 AJKA, Szabadság tér 12. Fekete István terem
2016. július 25-én 8.00-12.00 óra között
Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!
Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a
szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő
tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése
érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem
csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben
életveszélyes állapotot is előidézhet.
A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek
nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a
környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan
mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új
mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba,
növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő
emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi
anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi
szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek
kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket,
tüdő- és májkárosodást okozhat.
Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő
fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és
kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig
megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének
szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a
tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a
kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, -
illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és
kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására
belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló
lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a
környezetében lévő bútorzatra.
A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal
nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi
javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a
légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak
a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre
a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

Oldalak