H I R D E T M É N Y


SERTÉSÖSSZEÍRÁS


Tisztelt Lakosság!


A sertéspestis terjedésének és felszámolásának érdekében Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos előírta a megyében lévő sertéstelepek összeírását (cenzus), melyre 2022. augusztus 1.- november 30. közötti időszakban kerül sor. Az összeírást állatorvosok végzik. Munkájuk hatékonyságának érdekében kérem a Tisztelt Állattartókat, hogy amennyiben sertést tartanak (akár csak 1 db-t is), azt
2022. szeptember 30. napjáig
a Tapolcai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya felé jelezni szíveskedjenek!
A bejelentést követően az állatorvosok 2022. szeptember - november hónapokban felkeresik Önöket, és az összeírás mellett hatósági járványvédelmi tájékoztatást is adnak.
Az összeírás célja: olyan adatbázis létrehozása, ami a betegség megjelenése esetén segíti a hatékony védekezést és lehetővé teszi a felszámolásra kerülő állatok kártalanítását, továbbá eleget tesz az uniós előírásoknak, ezzel biztosítva a magyar sertések és sertéstermékek forgalmazását Európában.
A sertéstartásra vonatkozó bejelentéskor az alábbi adatokat kérjük: állattartó neve és címe, egyéb elérhetősége (telefon, e-mail cím)
A bejelentéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
Személyesen, postai úton: Tapolcai Járási Hivatal Tapolca, Hősök tere 11. vagy
Telefonon: 87/795-025, vagy
E-mailen: tapolca.elelmiszer@veszprem.go...


Tapolcai Járási Hivatal
 
Részletek a csatolmányban.

A projekt központi programja az UzsART Művészetelep, mely 14 napon át tartott 2022. július 18 és 31 között. A meghívásra került 20 művész országosan, sőt nemzetközileg ismert, kimagasló alkotó munkát végző festő, grafikus és fotóművész, szobrász közül végül 19-en tudtak élni a lehetőséggel. A telep művészeti vezetője Koscsó László grafikusművész volt.

Az UzsART művésztábor mellett Hétvégék a művészet jegyében kezdeményezést hívtunk életre, mely során felnőtt és gyerek programok sokasága várta a résztvevőket.

Fellépők köszönthettük a Ziránó Bábszínházat, illetve a Varnyú Country zenekart, akik külön gyermek és felnőtt koncerttel is érkeztek Uzsára.

Programok között volt közös Élménygyűjtés, mely során a Gyertyán tanösvény első bejárására került sor.

Art&Design címmel Művészeti bemutató és workshopokat szerveztünk két alkalommal. Első alkalommal Paczona Márta képzőművésszel (Nemzetközi Alternatív Textil Symposion) tartott bemutatót a handtufting technikáról. Kimondottan kísérleti textillel foglalkozó alkotó csoportot vezet, ezért egyedinek, különlegesnek tekinthető a művésztelepek között. Jelentőséget kölcsönöz a művésztelepnek az is, hogy az alkotásfolyamatába a művésztelep programjaiba folyamatos betekintést adnak a művésztelep helyszínén élőknek, így progresszív a térségre visszaható munkát végeznek és gazdagítják a befogadó helyszín kulturáliséletét. A képzőművész uzsai előadásának és interaktív bemutatójának tematikája szintén a kézi tűzéssel készült művekre fókuszál, melyet a művész a saját alkotásain keresztül mutat be.

Második alkalommal Legyél Te is gerilla kertész! Művészeti workshop családoknak Módra Bettina textilművésszel szerveztük meg. Agyag, föld, és vadvirágok magjainak keverékével magbombákat készítünk, amikkel mindenki hozzájárulhat a környezetünk zöldítéséhez. Először meggyúrjuk a keveréket, majd különböző formákat készítünk a masszából. Egy napos száradás után a magbombák elhelyezhetők új helyükön, a kertben, egy cserépben, szabad területeken, ahonnan hiányoznak a virágok, vagy ajándékba is adhatók. Egy eső vagy öntözés után a formák belsejében elindul a csírázás és a virágok kikelnek.

2022. július 31. UzsART2022 A UzsaART Művésztelep zárókiállításának ünnepélyes megnyitójára került sor.

A tárlatot Dancs Zoltán és Diószegi György nyitotta meg.

Szeptemberbe érkezett Uzsára A MŰVÉSZET A PARTRA JÖN! című képzőművészeti szabadtéri vándorkiállítás. A tárlat az UzsART Művésztelep 2022. évi alkotásaiból és a Pannon Művésztelepek pacsai alkotásaiból került összeállításra.

Az „UzsART” című projekt megvalósításához a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program 8.327.400 Ft támogatással járult hozzá.

Programokról készült képeket itt lehet megtekinteni.

Pályázati azonosító: OC-MUV/3-2021/761978


 
Cimkék: 

M E G H Í V ÓA Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § valamint Uzsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.10.) számú rendeletének 50. § (1) alapján a képviselő-testület közmeghallgatást tart.

Időpontja: 2022. május 27. napjára (péntek) 17.00 órára

A közmeghallgatás helye: Uzsa Önkormányzat Művelődési Ház nagyterme


N A P I R E N D

1.) Tájékoztató az állampolgárok részére a 2022. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról (Közmeghallgatás)
Előadó: Táborosi László polgármester


Uzsa, 2022. május 18.

Tisztelettel:

Táborosi László
polgármester

 
Részletek a csatolmányban.
Részletek a csatolmányban.
Részletek a csatolmányban.
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdetLesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör  betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.
Veszprém megye, 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése , a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb
jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Részletek a mellékletben.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy - a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében - minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles 2021. november 1. napjával a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, továbbá az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek kötelesek ott - a vendéglátó szoftver alkalmazásával – 2022. június 1. napjától napi szinten adatot szolgáltatni.

Részletek a letölthető csatolmányban.
Szeptember 1-29-ig 15 és 09:00 ig vadászat folyik, részletek a mellékletben.
Tájékoztatásul közöljük, hogy Balatonederics, Nemesvita, Lesencetomaj, Lesenceistvánd, Lesencefalu és Uzsa települések teljes területén, valamint Tapolcán, a Dobó István lakótelepen és a Stadion utcában
 
2021. február 26-án 22:00 órától, 2021. február 27. 4:00 óráig  
 
a regionális vezetéken végzett karbantartási munka miatt nyomáscsökkenés és többszöri, rövid ideig tartó vízhiány várható.
 
A DRV ZRt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához a víztornyok, medencék  tisztítása, fertőtlenítése is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.
Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását a nagydarabos hulladékok elhelyezésére az alábbiakban megadott időben házhoz menő gyűjtés keretén belül, koncentráltan, megfelelő kapacitás biztosításával a kikészített lomokat átveszi, elszállítja, csökkentve ezzel a lakosságnak okozott kellemetlenséget. Ennek keretében lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól.

Kihelyezés szabályai:
Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos hulladék minősül.

A gyűjtőpontokon leadható hulladékok:
 
 • elhasznált, megunt bútorok
 • edények
 • szőnyegek
 • játékok
 • ruhanemű

TILOS a gyűjtőpontokon elhelyezni:
 
 • építési és bontási törmelék (ajtók, ablakok, szaniterek)
 • háztartási kis- és nagygépek;
 • távközlési berendezések;
 • számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek;
 • elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések;
 • csomagoló anyagok (hungarocell, nylon zsákok, fóliák, papír, karton)
 • tehergépjármű gumiabroncs
 • veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, fénycső, elem, akkumulátor)
 • háztartásokban keletkező települési hulladék,
 • szelektív hulladék,
 • zöldhulladék.

Az átvett nagydarabos hulladék mennyisége az egy háztarásban egy év alatt keletkezett mennyiség, maximum 2 m3 lehet.
A lomhulladék átvétele, elszállítása az alábbi kitételek szerint történik:
 • egyedi, ingatlanonként történő bejelentés alapján (családi házak és Társasházak esetében egyaránt szükséges)
 • a regisztráció a lomhulladék elszállításához Társaságunk ügyfélszolgálatán személyesen, levélben, e-mailben vagy telefonon történt bejelentés alapján legkésőbb a lomtalanítási napot megelőző 7. napon 12 óráig kell, hogy megtörténjen (logisztikai előkészületek és a megfelelő kapacitás megteremtése miatt a megadott időponton túl nem áll módunkban regisztrációt fogadni)
 • családi házak esetében, illetve nem 1100 literes BOBR-t használó Társasházak esetében az átvétel nem közterületről, hanem közvetlenül az ingatlanokról (kerítésen belül, illetve a magánterület a közúthoz legközelebb eső részén történő elhelyezéssel)
 • gyűjtőpontra kihelyezett konténerek esetében, Társasházaknál a lomtalanítási hulladékot közterületre kihelyezni tilos.
 • az átadás az ingatlan tulajdonos vagy megbízott által személyesen
 • lomok átvételének és elszállításának pontos időpontja: lomtalanítási napokon március 31-ig reggel 7-től délután 15 óráig, április 1-től pedig reggel 6-tól délután 14 óráig
Aki a lomtalanítási hulladékát a közterületen helyezi el, vagy nem a Közszolgáltató NHSZ Tapolca Nonprofit Kft dolgozóinak adja át a kihelyezett gyűjtőpontokon, az szabálysértést követ el.

Bővebb tájékoztatást Társaságunk ügyfélszolgálatán, illetve honlapján talál:

Ügyfélszolgálat helye: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33.

Személyesen és telefonon (87/321-567):
Hétfő: 8-12
Kedd: Nincs
Szerda: 7-19
Csütörtök: Nincs
Péntek: 8-12
Telefax (87/321-567): hétfőtől vasárnapig 0-24

Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33.
E-mail cím: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu

Továbbá egyes hulladék fajták elhelyezéséhez igénybe veheti Társaságunk által üzemeltetett Hulladékgyűjtő udvarunkat.

Hulladékgyűjtő udvar helye: 8308 Zalahaláp, 010/42 hrsz.

Hétfő: 7:00 – 15:00
Kedd: 7:00 – 15:00
Szerda: 7:00 – 18:00
Csütörtök: 7:00 – 15:00
Péntek: 7:00 – 15:00

Telefonszám: 06-87/709-831
E-mail cím: lerako.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu

Kérjük együttműködésüket a környezetünk tisztaságának megóvása érdekében!

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

házi gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, Uzsa község közigazgatási területe, .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
házi gondozói feladatok ellátása a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM
rendelet alapján
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés,
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, szociális szakirány,
• helyismeret
• jó kommunikációs készség, szakmai elhivatottság, precíz adminisztrációs
készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz
• végzettséget, képesítést tanúsító okirat vagy hitelesített másolata
• pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• 90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen
előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Renáta nyújt, a +36-
70/953-7451 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat címére történő megküldésével (8318 Lesencetomaj, Kossuth utca
91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: LIS/1111-6/2020. , valamint a munkakör megnevezését:
házi gondozó.
• Személyesen: Nagy Renáta, Veszprém megye, 8318 Lesencetomaj, Kossuth
utca 91. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.uzsa.hu - 2020. november 30.
www.lesenceistvand.hu - 2020. november 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör betöltése esetén a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lesenceistvand.hu
www.uzsa.hu honlapon szerezhet.

Oldalak