Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
 
Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.
 
 
Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján, a II. és a III. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listái 2022. szeptember 30. napján kerültek közzétételre az NFK honlapján.
 
 
A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.
 
 
A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.
 
 
A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.
 
 
A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. november 7-től.
 
 
Fentiek figyelembe vételével, kérjük a szíves közreműködésüket az érintett település önkormányzatának, valamint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok honlapján, hirdetőtábláján az alábbi linkről letölthető Hirdetmény soron kívül történő közzétételében.
 
 
A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja.
 
 
Segítő együttműködésüket előre is köszönjük.
Melléklet, melyet az alábbi hivatkozásra kattintva tölthet le: Hirdetmény 2022.V. ütem

Nemzeti Földügyi Központ
Nemzeti
                             Földügyi
                             Központ
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
www.nfk.gov.hu
Népszámlálás 2022


H I R D E T M É N Y


SERTÉSÖSSZEÍRÁS


Tisztelt Lakosság!


A sertéspestis terjedésének és felszámolásának érdekében Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos előírta a megyében lévő sertéstelepek összeírását (cenzus), melyre 2022. augusztus 1.- november 30. közötti időszakban kerül sor. Az összeírást állatorvosok végzik. Munkájuk hatékonyságának érdekében kérem a Tisztelt Állattartókat, hogy amennyiben sertést tartanak (akár csak 1 db-t is), azt
2022. szeptember 30. napjáig
a Tapolcai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya felé jelezni szíveskedjenek!
A bejelentést követően az állatorvosok 2022. szeptember - november hónapokban felkeresik Önöket, és az összeírás mellett hatósági járványvédelmi tájékoztatást is adnak.
Az összeírás célja: olyan adatbázis létrehozása, ami a betegség megjelenése esetén segíti a hatékony védekezést és lehetővé teszi a felszámolásra kerülő állatok kártalanítását, továbbá eleget tesz az uniós előírásoknak, ezzel biztosítva a magyar sertések és sertéstermékek forgalmazását Európában.
A sertéstartásra vonatkozó bejelentéskor az alábbi adatokat kérjük: állattartó neve és címe, egyéb elérhetősége (telefon, e-mail cím)
A bejelentéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
Személyesen, postai úton: Tapolcai Járási Hivatal Tapolca, Hősök tere 11. vagy
Telefonon: 87/795-025, vagy
E-mailen: tapolca.elelmiszer@veszprem.go...


Tapolcai Járási Hivatal
 
Részletek a csatolmányban.

A projekt központi programja az UzsART Művészetelep, mely 14 napon át tartott 2022. július 18 és 31 között. A meghívásra került 20 művész országosan, sőt nemzetközileg ismert, kimagasló alkotó munkát végző festő, grafikus és fotóművész, szobrász közül végül 19-en tudtak élni a lehetőséggel. A telep művészeti vezetője Koscsó László grafikusművész volt.

Az UzsART művésztábor mellett Hétvégék a művészet jegyében kezdeményezést hívtunk életre, mely során felnőtt és gyerek programok sokasága várta a résztvevőket.

Fellépők köszönthettük a Ziránó Bábszínházat, illetve a Varnyú Country zenekart, akik külön gyermek és felnőtt koncerttel is érkeztek Uzsára.

Programok között volt közös Élménygyűjtés, mely során a Gyertyán tanösvény első bejárására került sor.

Art&Design címmel Művészeti bemutató és workshopokat szerveztünk két alkalommal. Első alkalommal Paczona Márta képzőművésszel (Nemzetközi Alternatív Textil Symposion) tartott bemutatót a handtufting technikáról. Kimondottan kísérleti textillel foglalkozó alkotó csoportot vezet, ezért egyedinek, különlegesnek tekinthető a művésztelepek között. Jelentőséget kölcsönöz a művésztelepnek az is, hogy az alkotásfolyamatába a művésztelep programjaiba folyamatos betekintést adnak a művésztelep helyszínén élőknek, így progresszív a térségre visszaható munkát végeznek és gazdagítják a befogadó helyszín kulturáliséletét. A képzőművész uzsai előadásának és interaktív bemutatójának tematikája szintén a kézi tűzéssel készült művekre fókuszál, melyet a művész a saját alkotásain keresztül mutat be.

Második alkalommal Legyél Te is gerilla kertész! Művészeti workshop családoknak Módra Bettina textilművésszel szerveztük meg. Agyag, föld, és vadvirágok magjainak keverékével magbombákat készítünk, amikkel mindenki hozzájárulhat a környezetünk zöldítéséhez. Először meggyúrjuk a keveréket, majd különböző formákat készítünk a masszából. Egy napos száradás után a magbombák elhelyezhetők új helyükön, a kertben, egy cserépben, szabad területeken, ahonnan hiányoznak a virágok, vagy ajándékba is adhatók. Egy eső vagy öntözés után a formák belsejében elindul a csírázás és a virágok kikelnek.

2022. július 31. UzsART2022 A UzsaART Művésztelep zárókiállításának ünnepélyes megnyitójára került sor.

A tárlatot Dancs Zoltán és Diószegi György nyitotta meg.

Szeptemberbe érkezett Uzsára A MŰVÉSZET A PARTRA JÖN! című képzőművészeti szabadtéri vándorkiállítás. A tárlat az UzsART Művésztelep 2022. évi alkotásaiból és a Pannon Művésztelepek pacsai alkotásaiból került összeállításra.

Az „UzsART” című projekt megvalósításához a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program 8.327.400 Ft támogatással járult hozzá.

Programokról készült képeket itt lehet megtekinteni.

Pályázati azonosító: OC-MUV/3-2021/761978


 
Cimkék: 

M E G H Í V ÓA Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § valamint Uzsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.10.) számú rendeletének 50. § (1) alapján a képviselő-testület közmeghallgatást tart.

Időpontja: 2022. május 27. napjára (péntek) 17.00 órára

A közmeghallgatás helye: Uzsa Önkormányzat Művelődési Ház nagyterme


N A P I R E N D

1.) Tájékoztató az állampolgárok részére a 2022. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról (Közmeghallgatás)
Előadó: Táborosi László polgármester


Uzsa, 2022. május 18.

Tisztelettel:

Táborosi László
polgármester

 
Részletek a csatolmányban.
Részletek a csatolmányban.
Részletek a csatolmányban.
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdetLesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör  betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.
Veszprém megye, 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése , a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb
jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Részletek a mellékletben.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy - a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében - minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles 2021. november 1. napjával a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, továbbá az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek kötelesek ott - a vendéglátó szoftver alkalmazásával – 2022. június 1. napjától napi szinten adatot szolgáltatni.

Részletek a letölthető csatolmányban.
Szeptember 1-29-ig 15 és 09:00 ig vadászat folyik, részletek a mellékletben.
Tájékoztatásul közöljük, hogy Balatonederics, Nemesvita, Lesencetomaj, Lesenceistvánd, Lesencefalu és Uzsa települések teljes területén, valamint Tapolcán, a Dobó István lakótelepen és a Stadion utcában
 
2021. február 26-án 22:00 órától, 2021. február 27. 4:00 óráig  
 
a regionális vezetéken végzett karbantartási munka miatt nyomáscsökkenés és többszöri, rövid ideig tartó vízhiány várható.
 
A DRV ZRt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához a víztornyok, medencék  tisztítása, fertőtlenítése is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

Oldalak