Uzsa Község Önkormányzata

                         
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Uzsa Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8321 Uzsa, Lázhegy u. 21.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A hatályos jogszabályok alapján az illetékességi területen a falugondnok munkakörébe tartozó feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:
 • Szakmunkásképző intézet,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 • Falu- és tanyagondnoki képesítés, vagy annak a kinevezéstől számított egy éven belüli megszerzésének vállalása
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Középiskola/gimnázium,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:
 • helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatai
 • szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat a falu- és tanyagondnoki képesítés megszerzésének egy éven belüli vállalásáról
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázat elbírálásában résztvevők számára az iratok megismeréséhez
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul, vagy kéri zárt ülés tartását

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. november 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Táborosi László nyújt, a 06302649953 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Uzsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8321 Uzsa, Lázhegy utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: UZS/324/2020 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
vagy
 • Elektronikus úton Táborosi László polgármester részére a taborosi55@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
 • Személyesen: Táborosi László polgármester, Veszprém megye, 8321 Uzsa, Lázhegy utca 21. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 27.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 18.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hírdetés megtekintése a Közigálláson
Tisztelt Ügyfelek!


Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság, valamint a megyei egyenlőbánásmód-referensek személyes ügyfélfogadása átmeneti időre szünetel. Amint a személyes ügyfélfogadás ismét elérhetővé válik, erről a hatóság honlapján soron kívül tájékoztató kerül elhelyezésre.

A hatósági eljárás lefolytatása iránti kérelmeket változatlanul elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül, e-papíron) és postai kézbesítéssel lehet előterjeszteni. További kapcsolattartásra a hatóság telefonszámain van lehetőség.

További információkért szíves figyelmükbe ajánlom a hatóság honlapját: www.egyenlobanasmod.hu.

Dr. Fábián Alexandra Veszprém megyei egyenlőbánásmód-referens
06 30/377-4272, alexandra.fabian@egyenlobanasm...
 
Részletek a csatolmányban
Részletek a mellékletben.
A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az ügyfelek és a szakemberek egészségének megőrzése érdekében a március 17-e utáni időszakra meghirdetett társasházi sormunkáit teljes ellátási területén – így Veszprém megyében is – felfüggeszti és átütemezi, vagyis a kötelező ellenőrzésekre később kerül sor. Ez a változás részben érinti az egylakásos ingatlanok kéménytulajdonosainak kérésére, egyeztetett időpontokban elvégzendő ellenőrzéseket és megrendeléseket is, amelyeket szervezetünk szintén megpróbál átütemezni, kivéve, ha az ellenőrzési időpont közös megváltoztatására már nincs lehetőség, vagy ha az ellenőrzés elvégzését halaszthatatlan fontosságú probléma indokolja. Nincs változás a műszaki vizsgálatokat, vagy üzemzavar elhárítást érintő megrendelések teljesítésében, és a kéményseprőipari nyilatkozatokhoz kötődő feladatok ellátásában. Ezeket a munkákat a kéményseprők továbbra is elvégzik.
Az ügyfélszolgálat működése zavartalan, de kérjük, hogy a személyes megjelenés előtt egyeztessenek időpontot a Veszprém megyei ellátási csoport mobilszámán: +36 (30) 839 8754, illetve ügyintézésükhöz válasszák inkább a 1818 9-1-es telefonos, a https://kemenysepres.katasztro... weboldalon regisztráció nélkül működő online, vagy más írásbeli (BM OKF GEK, 1903 Budapest, Pf.: 314.; kemenysepro.ugyfelszolgalat@ka...) csatornákat. A járvány miatt az általános udvariasság szabályai is megváltoztak. Szakembereink kerülik a kézfogást, és védőeszközökkel – szájmaszk, védőszemüveg, és kesztyű viselésével –, valamint sűrű kézmosással és kézfertőtlenítéssel védekeznek a vírus terjedése ellen.

További részletek a csatolmányban.
Részletek a csatolmányban.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában a Veszprém Megyei Kirendeltség illetékességi területén működő, Veszprém megyei ellátási területtel rendelkező gyermekvédelmi intézmény székhelyén, illetve telephelyein 2019. július 1. napjától fizetendő intézményi térítési díjakról szóló közleményt.
Uzsa Község Önkormányzat képviselő – testülete pályázatot hirdet aktív korú munkavállalók részére az Önkormányzat hivatalában

2 fő pénzügyi-gazdálokdási ügyintéző
munkakör betöltésére.

További részletek a csatolt pályázati kiírásban.
Cimkék: 

Kéményseprési kisokos

Veszprém megye teljes területén, minden településén a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei végzik el. Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, még sokan nem ismerik pontosan a szabályokat, ezért egy rendszerező közleménnyel segítjük az eligazodást.

A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van. Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól függően, hogy melyik kategóriába tartozik:

 • Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, annak a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente megnézetni szakemberrel. Az időpont egyeztetését a következő linken – http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat –, vagy a 1818-as telefonszámon, a 9-es, 1-es melléken lehet kezdeményezni.

 • Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem kötelesség. Attól függően, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, vagy kétévente kell ellenőriztetni, és ezért fizetni is kell. Ezen a linken – http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztato/35 – a település irányítószámának megadásával elérhetővé válik azon kéményseprőcégek listája, amelyek egyikétől meg kell rendelni a munkát.

 • Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik a kéményseprő és két időpontot ajánl, amelyben ingyen elvégzi az ellenőrzést. A társasházak éves sormunkaterveit itt találja megyék szerinti bontásban: http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020 .

 • Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó szervezet van bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő megrendelés nélkül, de pénzért dolgozik. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor a teljes munkadíjat, ha a társasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a munka rá eső részét kell kifizetnie, például egy tízlakásos házban a teljes munkadíj tizedét.

A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel találkozni szerencsét jelent. Ma sincs ez másképp. A tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek megelőzése területén bizonyított a kéményseprők rendszeres ellenőrző munkájának fontossága. A szakemberek modern eszközöket, műszereket használnak, és a tűzmegelőzésen túl energetikai-, légellátási-, tüzeléstechnikai-, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az ügyfeleket. Ha nincs semmilyen probléma, egy égéstermék-elvezető teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése harminc percet vesz igénybe. Ha a kéményt tisztítani kell, valamivel hosszabb időbe telik, de a biztonság megéri a ráfordított időt. A munka elvégzéséről és az eredményről minden esetben tanúsítvány készül, ennek egy példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsítványon szerepel hibakód, arról szóbeli tájékoztatást is kell kapni, a problémát minél hamarabb, de legkésőbb a következő ellenőrzésig szakemberrel kell kijavíttatni.

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.

Érdemes a munkát időben beütemezni, hiszen tudjuk, hogy mikor leszünk szabadságon, a fűtési szezonon kívüli időszakban pedig a kéményseprők kevésbé leterheltek, így otthonunk és szeretteink biztonságáról könnyebben tudunk gondoskodni.

Cimkék: 
P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
Uzsa Község Önkormányzat képviselő – testülete pályázatot hirdet aktív korú munkavállalók részére az Önkormányzat hivatalában


adminisztrátori
munkakör betöltésére.


Az alkalmazás napi 4 óra munkaidőkeretben (részmunkaidő) történik. Az alkalmazásra irányadó jogszabály a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.


Alkalmazás feltételek:


- legalább középfokú (érettségi) iskolai végzettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
- legalább „B” kategóriás érvényes vezetői engedély.
- saját gépjármű munkakörhöz kapcsolódó használatának vállalása.
- egészségügyi alkalmasság
Az alkalmazási feltételeket igazoló dokumentumokat másolatban csatolni kell, a gépjármű használatra vonatkozó nyilatkozatot a pályázatban kell megtenni.


Nyilatkozni kell írásban arra is, hogy a pályázó kéri e a pályázata zárt ülésen való megtárgyalását, vagy hozzájárul nyílt ülésen való tárgyaláshoz!


Az alkalmazás elbírálásakor előnyt jelent:
- helyismeret


Munkabér: jogszabályban meghatározott garantált illetmény időarányos része


Ellátandó kiemelt feladatok:
 • Lakossági ügyintézés segítése, információ adás
 • Kapcsolattartás a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatallal (számlák, levelek átadása, átvétele)
 • A polgármester feladatkörébe tartozó ügyek előkészítése, (levelezés, telefonos egyeztetés)
 • A tervezett falu újság összeállítása, szerkesztésében közreműködés


A pályázatot 2019. december 9. napján 12.00 óráig beérkezően kell eljuttatni a 8320 Uzsa, Lázhegy u.21 címre írásban, lezárt borítékban személyesen, vagy postai úton.


Érdeklődni: 06 30 661 3833 hívó számú telefonon lehet.
A pályázat megjelenési helye:


- önkormányzati hirdetőtábla
- www.uzsa.hu honlapon


A pályázatokat Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.
 
Cimkék: 
Átmeneti vízhiány szeptember 24-én 08 és 14 óra között.
Vízszállító kocsi a helyszínen lesz: 30 377 26 04
További információk a mellékletben.
Cimkék: 
Cimkék: 

Oldalak