CsatolmányMéret
PDF ikon 2012-hatarozatok.pdf110.3 KB
Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 9.), Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2011. (II. 9.), Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 9.), Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 19.) számú határozata alapján értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskolába a 2011-2012-es tanévre az első osztályosok beíratása 2011. április 5-én (kedden) 8 – 16. óra és 2011. április 6-án (szerdán) 8 – 16. óra között lesz a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskolában (Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.).

Pótbeíratás: 2011. április 13-án (szerdán) 8-16. óráig

A beíratásra kérem vigyék magukkal:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- óvodai szakvéleményt
CsatolmányMéret
PDF ikon 2011-hatarozatok.pdf119.67 KB

A 2010. évi önkormányzati választások uzsai előzetes eredményei megtekinthetők itt.

Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere, melynek rendjéről a többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezik. A többször módosított 1991. évi XX. törvény 138. §-a kimondja, hogy a képviselőtestület gazdálkodási feladata és hatásköre meghatározni gazdasági programját, megalkotni a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról a polgármester gondoskodik, aki a féléves gazdálkodás végrehajtásáról köteles beszámolni a Képviselőtestületnek.

Az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolót letölthető innen.
Projekt leírás:


Uzsa Települési Önkormányzat a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján, falumegújításra és falufejlesztésre igénybe vehető támogatás jogcím keretében 9.120.601,- Ft (€ 32.835) vissza nem térítendő támogatást nyert a Művelődési Ház felújítására. A beruházás a terveknek megfelelően 2010. 02. 01. - 2010. 06. 30. között valósult meg. Az építési munkákat Nyírő Bognár Károly építési vállalkozó (8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 162.)-, a műszaki ellenőri teendőket a Helikon Stúdió Bt. (8360 Keszthely, Táncsics M. u. 5/c.) képviseletében Szijj Ákos végezte el. A pályázati összeg elszámolására 2010. április 1-30 és július 1-31. között került sor. Projektmenedzser: „H&H Minőség” Tanácsadó Bt. (8360 Keszthely, Toldi u. 16/B.).
 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:


Települési Önkormányzat Uzsa
CsatolmányMéret
PDF ikon 2010-hatarozatok.pdf163.31 KB
Helyi Választási Iroda Vezetője megállapítom, hogy UZSA községben a 2010. évi önkormányzati választáson az egyéni listán megválasztható helyi önkormányzati képviselők  száma: 4 fő.
 

A határozat ellen a közzétételét követő 2 napon belül nyújtható be kifogás a Területi Választási Iroda vezetőjéhez (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.).
 

A határozat teljes szövege letölthető innen.

Oldalak